Profesor nadzwyczajny - elektronika, systemy pomiarowe

Data ogłoszenia: 
19 lut 2015 - 13:30
Termin zbierania ofert: 
27 lut 2015 - 14:30

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Elektroniki i Systemów Detekcyjnych TJ4 z siedzibą w Otwocku/Świerku.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.).

Warunki jakie powinien spełnić kandydat:

  • Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych,
  • Udokumentowany dorobek naukowy,
  • Doświadczenie w projektowaniu, budowie i testowaniu elektroniki pomiarowej dla eksperymentów fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem fizyki jądrowej,
  • Doświadczenie i umiejętności w pracy zespołowej, a w szczególności zdolności organizacyjne, planowanie czasu swojego i podlegającego zespołu, umiejętność podporządkowania się uzgodnionym decyzjom,
  • Udokumentowany staż lub praktyka w zagranicznych zespołach naukowych.

Kontakt

dr hab. Krzysztof Kurek
Krzysztof.Kurek@fuw.edu.pl
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Warszawa, ul. Hoża 69, pawilon NCBJ, pok. 35

Miejsce składania ofert

dr hab. Krzysztof Kurek
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock, Świerk