Profesor | POLATOM

Data ogłoszenia: 
15 lis 2021 - 11:30
Termin zbierania ofert: 
1 gru 2021 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko:

Profesor
w Ośrodku Radioizotopów POLATOM 

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

W Ośrodku Radioizotopów POLATOM NCBJ prowadzone są prace badawcze nad otrzymywaniem izotopów promieniotwórczych do celów medycznych oraz nad otrzymywaniem nowych radiofarmaceutyków na potrzeby medycyny nuklearnej. Bazują one na izotopach promieniotwórczych otrzymywanych w reaktorach jądrowych i akceleratorach cząstek naładowanych. Obszar badawczy zatrudnionej osoby będzie dotyczył badań nad nowymi  radiofarmaceutykami do zastosowań w diagnostyce i terapii, prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych, prac wdrożeniowych i badań klinicznych w tym obszarze, a także konsultacji projektów badawczych i usług eksperckich w zakresie przygotowywania i opiniowania dokumentacji rejestracyjnej radiofarmaceutyków i materiałów medycznych zawierających izotopy promieniotwórcze, a także wsparcie naukowe w zakresie informacji medycznej dotyczącej radiofarmaceutyków.

Od kandydata\ki oczekuje się:

 • tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne,
 • co najmniej 10-letnie  doświadczenie i znaczący dorobek naukowy z zakresu nauk farmaceutycznych, w szczególności w radiofarmacji oraz z zakresu technologii otrzymywania izotopów promieniotwórczych do celów medycznych z uwzględnieniem technik wydzielania radioizotopów z napromieniowanych materiałów tarczowych, ich oczyszczania oraz charakterystyki jakościowej, opracowywania dokumentacji dla nowych radiofarmaceutyków jako nowych produktów leczniczych do badań klinicznych, potwierdzone publikacjami w czasopismach wyróżnionych w bazie Journal Citation Reports,
 • czynny udział w konferencjach naukowych z dziedziny radiofarmacji i medycyny nuklearnej,
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych z obszaru radiofarmacji,
 • doświadczenie w pracy w międzynarodowych zespołach badawczych,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na badania,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, mile widziana znajomość innych języków obcych.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • wykaz publikacji
 • autoreferat naukowy
 • potwierdzenie uzyskania tytułu profesora 
 • wszelkie inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Inne informacje:

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock. 
2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie. 
3.    Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Narodowym Centrum Badań Jądrowych.


Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations)