Profesor wizytujący - fizyka, energetyka jądrowa

Data ogłoszenia: 
17 lut 2015 - 13:15
Termin zbierania ofert: 
27 lut 2015 - 14:15

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko profesora wizytującego w Zakładzie Fizyki Teoretycznej BP2 z siedzibą w Warszawie,

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.).

Warunki jakie powinien spełnić kandydat:

 • doświadczenie w zakresie badań w kosmologii, fizyce cząstek elementarnych i jądrowej
 • umiejętność tworzenia nowych kierunków badań naukowych, w szczególności badań interdyscyplinarnych obejmujących różne obszary fizyki i nauk pokrewnych
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków na prowadzenie badań i działalność jednostki naukowej (granty, projekty strukturalne)
 • doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi oraz innymi dużymi zespołami ludzkimi
 • zaangażowanie w zagadnienia dotyczące energetyki jądrowej, w szczególności Programu Polskiej Energetyki Jądrowej
 • posiadanie znaczącego dorobku naukowego (publikacje w czasopismach listy filadelfijskiej, wysoki indeks cytowań, aktywny udział w konferencjach, organizacja konferencji)

Kontakt

dr hab. Krzysztof Kurek
Krzysztof.Kurek@fuw.edu.pl
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Warszawa, ul. Hoża 69, pawilon NCBJ, pok. 35

Miejsce składania ofert

dr hab. Krzysztof Kurek
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock, Świerk

Dokumenty:

 • podanie
 • dyplom uzyskania tytułu profesora
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • wykaz publikacji
 • wykaz patentów, wdrożeń i zgłoszeń
 • autoreferat naukowy
 • wszelkie inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę