Profesor w Zakładzie Astrofizyki

Data ogłoszenia: 
4 lut 2019 - 06:00
Termin zbierania ofert: 
4 mar 2019 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko profesora w Zakładzie Astrofizyki BP4 z siedzibą w Warszawie - dyscyplina naukowa: fizyka lub astronomia

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 736 z późn. zm.). 

Od kandydata oczekuje się:

 • dorobku naukowego w dziedzinie astrofizyki, potwierdzonego publikacjami, w szczególności w zakresie jednej w tematyk rozwijanej w zakładzie BP4, do których zaliczają się: astrofizyka pozagalaktyczna i kosmologia obserwacyjna, astrofizyka fal grawitacyjnych, fizyka promieniowania kosmicznego;
 • doświadczenia w kierowaniu projektami badawczymi, zarządzania zespołami ludzkimi, umiejętności pracy w zespole, doświadczenia w pracach prowadzonych w zespołach międzynarodowych; 
 • dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie, pożądana znajomość innych języków
 • doświadczenia w pracy w środowisku międzynarodowym

Dokumenty:

 • podanie; 
 • potwierdzenie uzyskania tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego; 
 • życiorys; 
 • wykaz publikacji; 
 • wykaz patentów, wdrożeń i zgłoszeń; 
 • autoreferat naukowy; 
 • wszelkie inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę. 

Kontakt:

Miejsce składania ofert:

 • Elektronicznie na adres:
  dorota.dobrowolska@ncbj.gov.pl - sekretariat Zakładu Astrofizyki (BP4);
 • pocztą lub osobiście na adres:
  Narodowe Centrum Badań Jądrowych,
  Zakład Astrofizyki BP4,
  00-681 Warszawa, ul. Hoża 69.

Data otwarcia konkursu:
04/02/2019 r.
Data nadsyłania ofert:
04/03/2019 r.

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.