Profesor | Zakładzie Fizyki Detektorów i Diagnostyki Plazmy (TJ3)

Data ogłoszenia: 
21 paź 2021 - 15:15
Termin zbierania ofert: 
22 lis 2021 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko:

Profesor
w Zakładzie Fizyki Detektorów i Diagnostyki Plazmy (TJ3)

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Dyscyplina naukowa: fizyka 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 736 z późn. zm.).
 

Od kandydata oczekuje się:

 • posiadania tytułu profesora w dziedzinie  nauk fizycznych;
 • znaczącego dorobku naukowego w dziedzinie fizyki plazmy, potwierdzonego publikacjami o zasięgu międzynarodowym;
 • szerokiej wiedzy w obszarze modelowania procesów fizycznych w urządzeniach termojądrowych takich jak tokamak lub stellarator;
 • doświadczenia w modelowaniu oddziaływań plazma-ściana (Plasma–Wall Interactions) oraz źródeł jonów ujemnych 
 • dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie, pożądana znajomość innych języków
 • doświadczenia w kierowaniu projektami badawczymi, zarządzania zespołami ludzkimi, umiejętności pracy w zespole
 • doświadczenia w pracy w międzynarodowych zespołach badawczych, 
 • doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na badania 

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • wykaz publikacji
 • autoreferat naukowy
 • potwierdzenie uzyskania tytułu profesora 
 • wszelkie inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę

Kontakt: prof. dr hab. Ewa Rondio, ewa.rondio@ncbj.gov.pl

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Inne informacje:

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock. 
2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie. 
3.    Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Narodowym Centrum Badań Jądrowych.


Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations)