Profesor zwyczajny – fizyka teoretyczna

Data ogłoszenia: 
1 paź 2018 - 13:30
Termin zbierania ofert: 
31 paź 2018 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie jest prowadzona rekrutacja na stanowisko profesora zwyczajnego fizyki teoretycznej.

Stanowisko: profesor zwyczajny

Dyscyplina naukowa: fizyka o specjalności fizyka teoretyczna

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko profesora w Departamencie Badań Podstawowych. Zwycięzca konkursu ma sprawować pieczę nad grupą prowadzącą badania dotyczące grawitacji klasycznej i kwantowej. Przewidywane jest zatrudnienie w wymiarze 3/5 etatu na dwa lata z możliwością przedłużenia.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.)

Warunki jakie powinien spełnić kandydat:

 • tytuł profesora fizyki;
 • duże udokumentowane doświadczenie badawcze (publikacje i prezentacje konferencyjne) dotyczące teorii grawitacji;
 • sukcesy naukowe na międzynarodowej arenie;
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych.

Kontakt:

Prof. dr hab. Stanisław Mrówczyński

stanislaw.mrowczynski@ncbj.gov.pl
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Warszawa, ul. Hoża 69, pawilon NCBJ, pok. 110

Miejsce składania ofert:

dr hab. Aneta Malinowska
Narodowe Centrum Badań Jądrowych

budynek 1, pok. 321
ul. Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock, Świerk

Dokumenty:

 • podanie,
 • dyplom uzyskania tytułu naukowego profesora,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • wykaz publikacji,
 • wykaz patentów, wdrożeń i zgłoszeń
 • autoreferat naukowy,
 • wszelkie inne możliwe dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę.

 

Data otwarcia konkursu:

01-10-2018

Data nadsyłania ofert:

31-10-2018

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.