Profesora instytutu | BP4

Data ogłoszenia: 
2 mar 2023 - 13:45
Termin zbierania ofert: 
23 mar 2023 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko:

profesor instytutu 
w Zakładzie Astrofizyki BP4

Lokalizacja: ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa

Dyscyplina naukowa: fizyka 

Kandydat/kandydatka zatrudniony/zatrudniona będzie w grupie zajmującej się badaniami fal grawitacyjnych w ramach projektu VIRGO i innych projektów prowadzonych w zakładzie.

Wymagania:

 • od kandydata/kandydatki oczekuje się, oprócz stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora, udokumentowanej wiedzy w zakresie badań w zakresie astrofizyki i fizyki fal grawitacyjnych. 
 • znaczący dorobek naukowy w dziedzinie astrofizyki, w szczególności w zakresie fizyki i astrofizyki fal grawitacyjnych, potwierdzonego publikacjami;
 • doświadczenie w pracach prowadzonych w zespołach międzynarodowych, umiejętności pracy w zespole; 
 • dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie, pożądana znajomość innych języków; 
 • mile widziane doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi, zarządzaniu zespołami ludzkimi; 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w wymiarze 0.2 etatu
 • pracę w aktywnym zespole, o szerokim spektrum wiedzy i zainteresowań w dziedzinie astrofizyki pozagalaktycznej i kosmologii obserwacyjnej;
 • współpracę z uczestnikami innych prowadzonych w Zakładzie projektów; 
 • wsparcie w występowaniu z wnioskami grantowymi, możliwość sprawowania opieki nad stażystami i doktorantami; 

Wymagane dokumenty: 

 • potwierdzenie uzyskania tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego; 
 • życiorys; 
 • wykaz publikacji; 
 • wykaz patentów, wdrożeń i zgłoszeń; 
 • autoreferat naukowy; 
 • wszelkie inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę

Kontakt: kierownik Zakładu Astrofizyki (BP4) dr hab. Agnieszka Pollo, e-mail: agnieszka.pollo@ncbj.gov.pl

Miejsce składania ofert: sekretariat Zakładu Astrofizyki (BP4); e-mailem na adres: dorota.dobrowolska@ncbj.gov.pl lub pocztą albo osobiście na adres: p. Dorota Dobrowolska, Narodowe Centrum Badań Jądrowych Zakład BP4, ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Inne informacje:
Złożone dokumenty nie będą zwracane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie.
 3. Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: https://www.ncbj.gov.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations)