Samodzielny Specjalista ds. Aparatury Magnetycznej /TJ1

Data ogłoszenia: 
23 gru 2021 - 09:00
Termin zbierania ofert: 
31 gru 2021 - 09:00

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Zakładu Fizyki i Techniki Akceleracji Cząstek (TJ1) na stanowisko: 

Samodzielny Specjalista ds. Aparatury Magnetycznej

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

  • Opracowanie i wdrożenie metod optymalizacji parametrów magnetycznych urządzeń akceleratora POLFEL

Wymagania:

  • Wykształcenie inżynierskie
  • znajomość zagadnień wynikających z realizowanego projektu opisanych w studium wykonalności projektu, wniosku o dofinasowanie jak i innej dokumentacji związanej realizowanym Projektem

Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • aktywny udział w realizacji zadań wynikających z celów przyjętych w studium wykonalności projektu PolFEL
  • Bezpłatny transport do/z NCBJ (https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/)
  • Dodatkową opiekę medyczną (przyzakładową przychodnię)

Kontakt:

  • Paweł Krawczyk, 22 273 22 05

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: Pawel.Krawczyk@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock. 
2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie. 
3.    Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Narodowym Centrum Badań Jądrowych