Samodzielny specjalista ds. pozyskiwania funduszy krajowych i międzynarodowych

Data ogłoszenia: 
10 lis 2020 - 12:00
Termin zbierania ofert: 
24 lis 2020 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Działu Badań i Współpracy Międzynarodowej
na stanowisko: Samodzielny specjalista ds. pozyskiwania funduszy krajowych i międzynarodowych

Dział Badań i Współpracy Międzynarodowej NCBJ zajmuje się pozyskiwaniem grantów i obsługą współpracy międzynarodowej NCBJ. Pracownicy działu wspomagają naukowców NCBJ w pisaniu aplikacji grantowych i w administracyjnych aspektach procesu ich pozyskania i uruchomienia. Jednocześnie (w przypadku posiadania odpowiednich kwalifikacji merytorycznych) istnieje możliwość udziału w realizacji pozyskanych projektów.

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • wyszukiwanie i tworzenie możliwości pozyskiwania środków na finansowanie prac badawczych i rozwojowych z funduszy międzynarodowych oraz funduszy krajowych (MNiSW, NAWA, NCN, FnP i inne);
 • merytoryczne wsparcie i doradztwo dla wnioskodawców w przygotowaniu aplikacji projektowych do jednostek finansujących;
 • monitorowanie złożonych wniosków do momentu uzyskania finansowania oraz pomoc w przygotowaniu umów grantowych w przypadku otrzymania finansowania, zaś w przypadku odmowy, pomoc w przygotowaniu ewentualnych odwołań;
 • nawiązywanie relacji i współpraca z jednostkami organizującymi konkursy;
 • działania informacyjne i doradcze w zakresie pozyskiwania środków na dofinansowanie badań, organizowanie konsultacji w Instytucie;
 • pomoc w poszukiwaniu partnerów naukowych do projektów;
 • upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania środków na badania;

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 3 lata pracy na stanowiskach związanych z tworzeniem, promocją, ewaluacją, pozyskiwaniem lub realizacją programów lub projektów współfinansowanych z funduszy unijnych lub krajowych;
 • doświadczenie pracy w instytucie badawczym lub uczelni wyższej lub instytucjach zarządzających nauką lub wdrożeniami, lub doświadczenie w pracy w instytucjach komercyjnych przy pozyskiwaniu i realizacji projektów B+R+I, realizowanych wspólnie z ośrodkami naukowymi;
 • poparta doświadczeniem znajomość zagadnień z tworzenia programów lub projektów albo przygotowywania wniosków o dofinansowanie;
 • dobra i poparta praktyką znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność kreatywnego i samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • sumienność, komunikatywność i umiejętność organizowania pracy przy zachowaniu wymaganych terminów;
 • konsekwencja w realizacji celów oraz zorientowanie na efekty;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność kształtowania kontaktów z potencjalnymi partnerami projektów oraz z jednostkami finansującymi;
 • znajomość zasad funkcjonowania funduszy krajowych, w tym zasad kwalifikowania projektów;

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • ukończone kursy lub szkolenia z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych;
 • doświadczenie w projektach międzynarodowych lub we współpracy z organizacjami międzynarodowymi;

Oferujemy:

 • pracę w jednym z największych instytutów naukowych w Polsce;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia przy realizacji ambitnych projektów;
 • możliwość szerokich kontaktów z partnerami NCBJ z Polski i spoza kraju;
 • możliwość rozwoju osobistego dzięki różnorodności wyzwań, szansę na osobisty sukces związany z rozwojem Instytutu;
 • możliwość udziału w tworzeniu prestiżowych i ciekawych projektów międzynarodowych i krajowych jak również, w przypadku posiadania odpowiadających kwalifikacji merytorycznych, możliwość bezpośredniego uczestnictwa w już funkcjonujących projektach międzynarodowych wraz z otrzymywaniem odpowiedniej premii projektowej, na przykład w projekcie NOMATEN, wspieranym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i program Teaming Horyzont 2020;
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • przyjazną atmosferę;
 • dofinansowanie szkoleń zawodowych i studiów podyplomowych;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m. in. dofinansowanie wypoczynku);
 • transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerku z wielu miejsc w Warszawie i okolicy (szczegółowy rozkład https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/).

Kontakt:

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: magdalena.jedrkiewicz@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.