Samodzielny specjalista ds. projektowania elektrociepłowni jądrowych | UZ3

Data ogłoszenia: 
9 lip 2021 - 09:00
Termin zbierania ofert: 
24 lip 2021 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Zakład Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3)  na stanowisko: 

Samodzielny specjalista ds. projektowania elektrociepłowni jądrowych

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zakres odpowiedzialności:

 • udział w realizacji projektów związanych z implementacją technologii reaktorów wysokotemperaturowych do przemysłu w Polsce;
 • kierowanie i udział w pracach projektowych reaktora badawczego, demonstratora technologii elektrociepłowni z reaktorem HTGR;
 • organizacja zespołu projektantów elektrociepłowni jądrowej;
 • ocena dokumentacji technicznej (również przygotowanej przez partnerów zewnętrznych);
 • wyrażanie opinii i doradztwo na spotkaniach kierujących projektem(ami);
 • prowadzenie korespondencji i współpraca z partnerami w Polsce i za granicą;
 • wykonywanie innych doraźnych czynności zleconych przez kierownika zakładu oraz kierownika projektu(ów);
 • przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej, dyscypliny pracy, przepisów BHP, przeciwpożarowych, zasad ochrony przed promieniowaniem jonizującym.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne;
 • doświadczenie w pracy z przemysłem energetycznym;
 • udokumentowana działalność w zakresie projektowania układów cieplnych siłowni;
 • wiedza w zakresie technologii reaktorów wysokotemperaturowych HTGR;
 • umiejętności analityczne i zdolność logicznego wyciągania wniosków;
 • umiejętność przygotowywania analiz i raportów w oparciu o samodzielnie zebrane dane;
 • duża samodzielność w wykonywaniu zadań;
 • umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole;
 • znajomość oprogramowania stosowanego w projektowaniu układów cieplnych;
 • biegła znajomość pakietu MS Office;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych w tym związanych z technologią HTGR;
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem specjalistów z różnych dziedzin
 • znajomość języka japońskiego;

Oferujemy:

 • stabilną pracę w największym w Polsce instytucie naukowym posiadającym kategorię A+;
 • miłą i serdeczną atmosferę w miejscu pracy;
 • możliwość rozwoju osobistego poprzez udział w organizowanych w instytucie seminariach, szkoleniach, konferencjach międzynarodowych;
 • udział w kluczowych projektach mających na celu implementację reaktorów HTGR w Polsce;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie wypoczynku)
 • transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerku z wielu miejsc w Warszawie i okolicach (szczegółowy rozkład https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/)
 • Przyzakładową służbę zdrowia.

Kontakt:  prof. dr hab. Mariusz Dąbrowski, Mariusz.Dabrowski@ncbj.gov.pl

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: Mariusz.Dabrowski@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.