Samodzielny Specjalista w Dziale Prawnym

Data ogłoszenia: 
18 lis 2019 - 12:30
Termin zbierania ofert: 
15 gru 2019 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów badawczych w Polsce, dysponującym jedynym w kraju reaktorem jądrowym. Jesteśmy jednym z największych pracodawców w regionie, zatrudniając ponad 1100 pracowników. Zajmujemy się badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych oraz prowadzimy działalność produkcyjną (akceleratory medyczne i przemysłowe, radiofarmaceutyki). Zdobywamy i realizujemy prestiżowe projekty współfinansowane ze środków europejskich.

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za zapewnienie bieżącej obsługi prawnej NCBJ, w tym:

 • stałe doradztwo dla Działu Zamówień Publicznych i Umów w przygotowaniu i realizacji procesów zakupów, również dużej skali, m.in. Na potrzeby projektów dotyczących infrastruktury badawczej, projektów badawczo-rozwojowych i innych współfinansowanych ze środków europejskich w tym przygotowywanie opinii prawnych w tym zakresie,
 • sporządzanie i opiniowanie umów zawieranych przez NCBJ, w szczególności umów o udzielenie zamówienia publicznego,
 • przygotowywanie odpowiedzi na odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej oraz pism kierowanych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
 • reprezentowanie Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą na etapie postępowania odwoławczego oraz w sądach powszechnych,
 • opracowywanie dokumentów wewnętrznych,
 • analizę powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności prawa zamówień publicznych (w tym śledzenie bieżącego orzecznictwa) oraz przepisów regulujących działalność NCBJ wraz z  monitorowaniem ich przestrzegania.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze oraz uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata
 • znajomość przepisów prawa cywilnego, gospodarczego, własności intelektualnej, prawa pracy i prawa zamówień publicznych oraz doświadczenie w ich stosowaniu
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i w piśmie, minimum poziom C1),
 • bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office (Word, Excel) oraz umiejętność obsługi systemów informacji prawnej
 • łatwość formułowania myśli i wniosków - zarówno w sposób ustny jak i pisemny
 • samodzielność w działaniu, umiejętność zarządzania priorytetami oraz organizacji własnej pracy
 • umiejętność samodzielnej pracy nad wieloma zadaniami jednocześnie i pod presją czasu

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • regularne godziny pracy i przyjazną atmosferę,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz pakiet świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (m. In. dofinansowanie wypoczynku),
 • dofinansowanie szkoleń zawodowych i studiów podyplomowych,
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia przy realizacji ambitnych projektów,
 • możliwość szerokich kontaktów z partnerami NCBJ z Polski i spoza kraju,
 • możliwość rozwoju osobistego dzięki różnorodności wyzwań, szansę na osobisty sukces związany z rozwojem Instytutu.

Kontakt:

 • Stefan Bulaszewski - Główny specjalista ds. HR

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: stefan.bulaszewski@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.