Specjalista badawczo-techniczny ds. neutroniki i nowych technologii reaktorowych | DUZ (UZ3)

Data ogłoszenia: 
24 mar 2022 - 15:30
Termin zbierania ofert: 
14 kwi 2022 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3) na stanowisko:

specjalista badawczo-techniczny ds. neutroniki i nowych technologii reaktorowych

Praca w ramach Pracowni Obliczeń Neutronowych i Nowych Technologii realizującej m.in. ekspertyzy dotyczące konfiguracji rdzenia reaktorów jądrowych II i III generacji oraz opracowania dotyczące nowych koncepcji reaktorów jądrowych IV generacji. W szczególności praca w zakresie technologii reaktorów wysokotemperaturowych. 

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Aktywny udział w pracach zespołów zajmujących się obliczeniami neutronowymi dla różnych konfiguracji rdzeni reaktorów jądrowych.
 • Praca w zakresie tworzenia projektów rdzenia oraz urządzeń towarzyszących dla nowych generacji reaktorów jądrowych.
 • Włączenie się w prace zespołów projektowych tworzących dokumentację techniczną reaktora wysokotemperaturowego HTGR.
 • Przygotowywanie materiałów do artykułów naukowych i prezentacji konferencyjnych.
 • Praca analityczna w zakresie działalności NCBJ: tworzenie dokumentów i materiałów merytorycznych (raporty, prezentacje, notatki) i organizacyjnych (raporty, sprawozdania itp.), tłumaczenia.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika zakładu UZ3 oraz innych przełożonych w NCBJ.
 • Wykonywanie obowiązków zgodnie z obowiązującym w Instytucie Regulaminem Pracy.
 • Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej, dyscypliny pracy, przepisów BHP, przeciwpożarowych, zasad ochrony przed promieniowaniem jonizującym.

Wymagania:

 • Minimum 3 lata doświadczenia w profilu badań związanych z energetyką jądrową
 • Umiejętność wykonywania obliczeń neutronowych za pomocą kodów SERPENT, SCALE itp.
 • Znajomość języka programowania Python oraz środowiska Octave/Matlab
 • Doświadczenie w zakresie obliczeń cieplno-przepływowych za pomocą kodu Cathare-2 oraz obliczeń sprzężonych
 • Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. B2)
 • Gotowość do prezentowania wyników na spotkaniach i seminariach
 • Umiejętność prezentowania wyników w postaci raportów technicznych oraz publikacji naukowych

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • Posiadanie stopnia doktora nauk ścisłych lub technicznych.
 • Dorobek naukowy w postaci publikacji i materiałów konferencyjnych.
 • Doświadczenie w realizacji projektów badawczo-technicznych.
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu grantów/projektów B+R+I

Oferujemy:

 • Pracę w jednej z najszybciej rozwijających się firm/instytutów w Polsce (wg. Diament Forbes 2021).
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Włączenie się do zespołu doświadczonych pracowników naukowo-badawczych.
 • Możliwość rozwoju naukowego.
 • Ciekawe i ważne zadania z zakresu obliczeń rdzenia reaktorów jądrowych, w tym reaktorów nowych generacji.
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie wypoczynku)
 • Opiekę medyczną w przychodni na terenie NCBJ
 • Transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerku z wielu miejsc w Warszawie i okolicach (szczegółowy rozkład https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/)

Kontakt: prof. Mariusz Dąbrowski, mariusz.dabrowski@ncbj.gov.pl, tel. 22 273 14 30

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: mariusz.dabrowski@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock. 
2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie. 
3.    Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Narodowym Centrum Badań Jądrowych