Specjalista badawczo-techniczny - Fizyk/Chemik | Dział Dozymetrii Promieniowania Mieszanego

Data ogłoszenia: 
17 Maj 2021 - 10:00
Termin zbierania ofert: 
7 cze 2021 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

NCBJ otwiera konkurs na stanowisko:

Specjalista badawczo-techniczny - Fizyk/Chemik

w Dziale Dozymetrii Promieniowania Mieszanego

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zakres odpowiedzialności: 

 • opracowanie nowych metod i systemów dozymetrii dla terapii borowo-neutronowej w oparciu o aktywne metody detekcji promieniowania (np. jonometria, kalorymetria) lub o pasywne metody detekcji promieniowania: TLD, OSL, alanina (ew. ogólnie EPR) lub metody chemiczne (kolorymetria)
 • organizacja stanowisk pomiarowych i eksperymentów z wykorzystaniem opracowanych metod wokół wiązek BNCT ze źródeł reaktorowych oraz akceleratorowych
 • opracowywanie i analiza wyników pomiarów
 • aktywny udział w wyjazdach szkoleniowych, spotkaniach roboczych i udział w konferencjach naukowych
 • publikowanie wyników w czasopismach naukowych

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe; preferowane: fizyka medyczna, fizyka jądrowa lub chemia jądrowa; profilowe techniczne: fizyka, chemia, mechatronika, elektronika, mechanika
 • mininum 3-letni staż pracy w dziedzinie zgodnej z profilem działalności instytutu
 • udokumentowany dorobek badawczo-techniczny
 • w przypadku fizyka medycznego: znajomość aktywnych metod detekcji promieniowania jonizującego w oparciu o aparaturę analogową i cyfrową oraz znajomość metod dozymetrii i detektorów promieniowania mieszanego, mile widziana znajomość metod mikrodozymetrii
 • w przypadku chemika: doświadczenie w interpretacji wyników dozymetrów pasywnych
 • podstawowa znajomości jednego z języków programowania wysokiego poziomu do analizy danych (np. Python, R)
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie pozwalająca na swobodną komunikację
 • komunikatywność oraz zdolności językowe niezbędne do współtworzenia raportów i publikacji naukowych

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • przygotowanie naukowe zgodne z profilem - stopień naukowy doktora
 • znajomość języka niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym
 • umiejętność przygotowywania artykułów naukowych w formacie LaTex
 • znajomość jednego z programów do symulacji Monte Carlo: MCNP, FLUKA, Geant4, EGSnrc

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwość ukierunkowania rozwoju naukowego w tematyce związanej z metrologią promieniowania jonizującego
 • pracę w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole
 • regularne godziny pracy i przyjazną atmosferę
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m. in. dofinansowanie wypoczynku)
 • transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerku z wielu miejsc w Warszawie i okolicy (szczegółowy rozkład https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/)

Kontakt:

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: szymon.domanski@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.


Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations).