Specjalista ds. analiz ryzyka dla instalacji chemiczno-jądrowych | (UZ3)

Data ogłoszenia: 
9 lis 2022 - 16:45
Termin zbierania ofert: 
4 gru 2022 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3) - Centrum Analiz Zagrożeń MANHAZ na stanowisko:

Specjalista ds. analiz ryzyka dla instalacji chemiczno-jądrowych

Centrum Analiz Zagrożeń MANHAZ realizuje projekty z zakresu niezawodności i bezpieczeństwa złożonych instalacji przemysłowych i jądrowych, w tym m.in. dla elektrowni jądrowych, nowych technologii reaktorowych IV-tej generacji, instalacji akceleratorowych i fuzyjnych, jak również systemów kogeneracji.

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zakres odpowiedzialnosci:

 • Analiza i opracowywanie raportów bezpieczeństwa dla instalacji chemiczno-jądrowych.
 • Analiza przyczyn i skutków awarii w instalacjach chemiczno-jądrowych z reaktorami HTGR.
 • Analiza częstości awarii instalacji chemicznych i jądrowych za pomocą drzew uszkodzeń.
 • Optymalizacja procesów/systemów w celu zwiększenia bezpieczeństwa instalacji.
 • Praca analityczna w zakresie działalności NCBJ: tworzenie dokumentów i materiałów merytorycznych (raporty, prezentacje, notatki) i organizacyjnych (raporty, sprawozdania itp.), tłumaczenia.
 • Przygotowywanie materiałów do artykułów naukowych i prezentacji konferencyjnych.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika zakładu UZ3 oraz innych przełożonych w NCBJ.
 • Wykonywanie obowiązków zgodnie z obowiązującym w Instytucie Regulaminem Pracy.
 • Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej, dyscypliny pracy, przepisów BHP, przeciwpożarowych, zasad ochrony przed promieniowaniem jonizującym.

Wymagania:

 • Ukończone studia wyższe w zakresie nauk fizycznych, chemicznych lub technicznych.
 • Znajomość technologii reaktorów jądrowych, w tym reaktorów wysokotemperaturowych.
 • Znajomość zagadnień inżynierii bezpieczeństwa i niezawodności.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. na poziomie B2).
 • Dobra znajomość statystyki (analiza rozkładów, testy statystyczne, szeregi czasowe).
 • Gotowość do prezentowania wyników na spotkaniach i seminariach.
 • Umiejętność prezentowania wyników w postaci raportów technicznych.
 • Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • Znajomość metod i narzędzi do Probabilistycznych Analiz Bezpieczeństwa.
 • Znajomość metod modelowania procesów produkcyjnych w branży chemicznej.
 • Posiadanie stopnia doktora nauk ścisłych lub technicznych.
 • Doświadczenie w pisaniu artykułów naukowych.
 • Doświadczenie w realizacji projektów badawczo-technicznych.
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu grantów/projektów B+R+I

Oferujemy:

 • Pracę w jednej z najszybciej rozwijających się firm/instytutów w Polsce.
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.
 • Mentoring doświadczonych pracowników naukowo-badawczych.
 • Możliwość rozwoju naukowego i przygotowania rozprawy doktorskiej.
 • Ciekawe i ważne zadania z zakresu bezpieczeństwa instalacji chemicznych i jądrowych.
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń socjalnych.
 • Bezpłatny transport do/z NCBJ (https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/).
 • Dodatkową opiekę medyczną (przyzakładową przychodnię).

Kontakt:  dr Karol Kowal, karol.kowal@ncbj.gov.pl, tel. 22 273 22 60

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: karol.kowal@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Inne informacje:
Złożone dokumenty nie będą zwracane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie.
 3. Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: https://www.ncbj.gov.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych