Specjalista ds. finansowo-administracyjnych

Data ogłoszenia: 
11 lut 2019 - 15:30
Termin zbierania ofert: 
25 lut 2019 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. W skład NCBJ wchodzi Interdyscyplinarny Zakład Analiz Energetycznych (DIZ), gdzie prowadzone są prace dotyczące zagadnień z zakresu bezpieczeństwa energetycznego, rynków energii i związanymi z tym problemami. Projekty realizowane są m.in. we współpracy z PSE, w ramach programu H2020 oraz dla takich organizacji jak ENTSO-E.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Interdyscyplinarnego Zakładu Analiz Energetycznych (DIZ)

na stanowisko: Specjalista ds. finansowo-administracyjnych (3/4 etatu)

Lokalizacja: Warszawa

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • wsparcie organizacyjne i administracyjne działań Zakładu DIZ, w tym prowadzenie uzgodnień administracyjno-finansowych z podmiotami współpracującymi oraz z klientami;
 • wsparcie działań promocyjnych Zakładu
 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń finansowych
 • nadzór nad korespondencją przychodzącą i wychodzącą
 • wsparcie w przygotowaniu wniosków do projektów badawczych
 • pomoc administracyjna w rekrutacji pracowników
 • pomoc anglojęzycznym pracownikom Zakładu DIZ, w kwestii dokumentów dotyczących wykonywanej pracy (w języku polskim)

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • znajomość prawa pracy
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej średniozaawansowanym (praca w międzynarodowym zespole)
 • umiejętność podejmowania decyzji, samodzielność
 • dobre zarządzanie czasem pracy
 • dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia
 • wielozadaniowość, praca pod presją czasu
 • znajomość pakietu Excel na poziomie średniozaawansowanym

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia

Kontakt:

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: anna.kadlubowska@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.