Specjalista ds. Inwestycji

Data ogłoszenia: 
4 lut 2020 - 09:45
Termin zbierania ofert: 
4 mar 2020 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Dział Inwestycji

na stanowisko: Specjalisty ds. Inwestycji

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Koordynowanie procesu przedinwestycyjnego, w tym tworzenie dokumentacji i wytycznych do udzielenia zamówienia publicznego dla planowanych inwestycji.
 • Opracowywanie i składanie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę, zgłoszeń remontowych itp.
 • Opracowywanie standardów technicznych prowadzonych prac remontowych i inwestycyjnych.
 • Współpraca przy koordynacji z wewnętrznymi komórkami NCBJ w zakresie prowadzonych inwestycji.
 • Współpraca przy nadzorowaniu prowadzonych prac oraz udział w komisjach odbiorowych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku o podobnym charakterze pracy.
 • Znajomość przepisów Prawa Budowlanego i rozporządzeń wykonawczych.
 • Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Znajomość programów AutoCAD, NORMA.
 • Wmiejętność współpracy i komunikacji, dokładność, sumienność oraz zdyscyplinowanie.

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • Wykształcenie techniczne, w szczególności budownictwo i inżynieria sanitarna.
 • Posiadanie branżowych uprawnień budowlanych lub ogólnobudowlanych.
 • Doświadczenie w pracy w instytucjach państwowych (w tym spółkach skarbu państwa) lub obiektach badawczo-rozwojowych.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Regularne godziny pracy i przyjazną atmosferę.
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m. in. dofinansowanie wypoczynku).
 • Dofinansowanie szkoleń zawodowych i studiów podyplomowych.
 • Możliwość rozwoju osobistego dzięki różnorodności wyzwań, szansę na osobisty sukces związany z rozwojem Instytutu.
 • Dojazd do pracy w ramach istniejącej sieci transportu zakładowego.

Kontakt:

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: rafal.rychalkiewicz@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.