Specjalista ds. Obsługi Kluczowych Klientów - PNT

Data ogłoszenia: 
26 sie 2019 - 10:15
Termin zbierania ofert: 
13 paź 2019 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Parku Naukowo-Technologicznego (PNT)

na stanowisko: Specjalista ds. Obsługi Kluczowych Klientów

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • zapewnienie obsługi użytkowników Parku Naukowo-Technologicznego Narodowego Centrum Badań Jądrowych w zakresie realizowanej z nimi współpracy (analiza nadsyłanej dokumentacji, określenie dostępnych zasobów PNT i możliwości ich udostępnienia, przygotowywanie danych dotyczących współpracy w celu jej raportowania)
 • identyfikacja projektów o potencjale wdrożeniowym realizowanych w NCBJ, opracowywanie strategii koordynowania działań związanych z rozwojem obiecujących pomysłów/przedsięwzięć
 • planowanie i realizacja zadań z zakresu promocji
 • inicjowanie kontaktów z przedsiębiorstwami w celu rozpoznania bieżących i przyszłych potrzeb technologicznych
 • opracowywanie ofert i prezentacji biznesowych
 • umiejętności nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi (w tym instytucjami samorządowymi, partnerami oraz beneficjentami PNT)
 • sporządzanie i analizowanie umów na podstawie istniejących wzorów.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów i umiejętności negocjacyjne
 • doświadczenie w promocji
 • doświadczenia w relacjach B2B, popartego sukcesami sprzedażowymi
 • mile widziane doświadczenie we współpracy ze spółkami typu start-up,
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i duża samodzielność w podejmowaniu decyzji
 • umiejętność pracy zespołowej i koordynacji działań osób o różnych kompetencjach lub wywodzących się z różnych środowisk
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność ustalania priorytetów
 • umiejętności pozyskiwania informacji oraz zdolności analitycznych
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację.

Oferujemy:

 • pracę w otoczeniu młodych, innowacyjnych przedsiębiorców współpracujących z NCBJ w ramach Parku Naukowo-Technologicznego
 • aktywny udział w promocji oraz komercjalizacji wyników badań, innowacyjnych projektów oraz eksperymentów w zakresie nowych technologii prowadzonych w NCBJ
 • pracę w instytucie badawczym posiadającym kategorię A+
 • ciekawą pracę w młodym, dynamicznym zespole
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwość rozwoju w postaci szkoleń
 • dojazd bezpłatnym transportem zakładowym m.in. z Warszawy, Otwocka, Garwolina.

Kontakt:

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: anna.sawinska@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.