Specjalista ds. płac | Dział Rachuby Płac

Data ogłoszenia: 
23 wrz 2021 - 17:30
Termin zbierania ofert: 
7 paź 2021 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Działu Rachuby Płac na stanowisko:

Specjalista ds. płac

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Obliczanie wynagrodzeń i innych należności, sporządzanie list płac i zestawień.
 • Wyliczanie podatku od należności płacowych, przekazywanie PIT rocznych do MF zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Prowadzenie kartoteki osobowej.
 • Wyliczanie składek ZUS i sporządzanie deklaracji wraz z raportami.
 • Obliczanie zasiłków chorobowych.
 • Obsługę bezpośrednią pracowników, wydawanie zaświadczeń o wysokości otrzymywanych wynagrodzeń.
 • Korespondencję z ZUS (Rp-7, informacja o osiągniętych przychodach dla emerytów zatrudnionych w NCBJ).
 • Wyliczanie składek PPK i rozliczanie ich w IPPK.
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS i innych instytucji.
 • Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie.
 • Znajomość Kodeksu Pracy i przepisów płacowych.
 • Znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Znajomość ustawy ZUS.
 • Znajomość ustawy PPK.
 • Znajomość systemu Symfonia Kadry i Płace.
 • Umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • Zaawansowana znajomość programu Excel.
 • Znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
 • Regularne godziny pracy i przyjazną atmosferę.
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie wypoczynku).
 • Transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerku z wielu miejsc w Warszawie i okolicach (szczegółowy rozkład https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/).

Kontakt: malgorzata.mazek@ncbj.gov.pl

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: malgorzata.mazek@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock. 
2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie. 
3.    Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Narodowym Centrum Badań Jądrowych