Specjalista ds. pomiarów reaktorowych I Departament Eksploatacji Obiektów Jądrowych (EJ4)

Data ogłoszenia: 
22 kwi 2021 - 00:15
Termin zbierania ofert: 
9 cze 2021 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Działu Analiz i Pomiarów Reaktorowych (Zakład Badań Reaktorowych EJ4) w Departamencie Eksploatacji Obiektów Jądrowych na stanowisko:

Specjalista ds. pomiarów reaktorowych

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • prowadzenie nierutynowych pomiarów (neutronowych, cieplnych, reaktywnościowych itp.) związanych z eksploatacją reaktora MARIA oraz na potrzeby prac badawczych lub rozwojowych związanych z wykorzystaniem reaktora MARIA lub innych metod jądrowych
 • budowa/ montaż elektrycznych i elektronicznych układów pomiarowych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe w zakresie fizyki lub techniczne jak elektronika, automatyka lub mechatronika itp. (jesteśmy otwarci także na studentów ostatnich lat studiów magisterskich)
 • umiejętność budowy lub montażu elektrycznych i elektronicznych układów pomiarowych, a w szczególności – układów niskoprądowych
 • znajomość podstaw fizyki
 • umiejętność analizy danych pomiarowych
 • dobra znajomość języka angielskiego

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • doświadczenie w pracy z aparaturą jądrową
 • znajomość LabView
 • umiejętność lutowania
 • umiejętność tworzenia własnych programów do akwizycji i analizy danych pomiarowych

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 35 godz. tygodniowo (pełny etat), możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze etatu
 • pracę w jedynym w Polsce zespole analityczno-pomiarowym wspomagającym eksploatację reaktora jądrowego
 • bezpośrednią styczność z reaktorem badawczym MARIA
 • możliwości rozwoju poprzez udział w szkoleniach, krajowych i międzynarodowych konferencjach, udział w międzynarodowych projektach badawczych oraz prowadzenia samodzielnych badań naukowych
 • dostęp do zasobów Centrum Informatycznego CIŚ – jednego z największych klastrów komputerowych w Polsce
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m. in. dofinansowanie wypoczynku)
 • dojazd do pracy w ramach istniejącej sieci transportu zakładowego: (https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/)

 

Kontakt:

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: maciej.lipka@ncbj.gov.pl.

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.