Specjalista ds. radiobiologii / biologii | H2 (DEJ)

Data ogłoszenia: 
9 lis 2022 - 17:00
Termin zbierania ofert: 
30 lis 2022 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Działu Badań Biomedycznych (DBB) w Zakładzie Metrologii Radiologicznej i Fizyki Biomedycznej (H2) na stanowisko:

Specjalista ds. radiobiologii / biologii

Obecnie w Zakładzie H2 prowadzone są prace mające na celu uruchomienie wiązki neutronów termicznych H2 (docelowo również neutronów prędkich i epitermicznych). Wiązka ta ma służyć badaniom radiobiologicznym a w szczególności badaniom nad terapią borowo neutronową BNCT. Dział zajmuje się również badaniami radiobiologicznymi przy akceleratorach.

Ponadto dział wspiera badania prowadzone w departamencie obejmujące rozwój terapii izotopowych, prace nad nowymi nośnikami leków a także prace nad nowymi technikami obrazowania w diagnostyce medycznej.

Zatrudnienie w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa Ministerstwa Edukacji i Nauki. Temat projektu: „Optymalizacja wiązki neutronowej do badań nad terapią leczenia nowotworów i badań materiałowych”. Celem nadrzędnym projektu jest zapewnienie dostępu społeczeństwu, w szczególności przedstawicielom medycyny, przemysłu, ośrodków badawczych oraz uczelni wyższych, do wysokiej jakości wiązki neutronów o unikalnych, w skali światowej parametrach. Powstające stanowisko umożliwi prowadzenie szerokiego spektrum badań podstawowych w dziedzinach inżynierii biomedycznej, materiałowej oraz nauk fizycznych a także prowadzenie prac wdrożeniowych, które przełożą się na wzrost konkurencyjności polskiej nauki, przemysłu oraz w przyszłości zapewnią poprawę zdrowia publicznego. Realizacja zaplanowana jest na 24 miesiące, w latach 2022-2024.

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Udział w opracowywaniu infrastruktury badawczej i planowaniu badań biomedycznych na potrzeby terapii borowo-neutronowej
 • Planowanie i udział w badaniach radiobiologicznych z wykorzystaniem wiązki neutronów, elektronów i promieniowania gamma
 • Systematyczne prowadzenie hodowli komórkowych
 • Przygotowanie próbek biologicznych do badań
 • Analiza materiału biologicznego po naświetleniu promieniowaniem jonizującym
 • Aktywny udział w realizacji i pisaniu projektów badawczych
 • Udział w szkoleniach i przekazywanie wiedzy innym pracownikom zespołu
 • Udział w seminariach, sympozjach i konferencjach połączony z prezentacją prowadzonych badań naukowych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe w zakresie biologii lub pokrewne
 • Wiedza z zakresu badań na liniach komórkowych
 • Doświadczenie w pracy w laboratorium biologicznym
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizacji pracy, dyspozycyjność i zaangażowanie w pracę
 • Chęć rozwoju i dokształcania się z zakresu radiobiologii
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym, umożliwiająca przygotowanie publikacji

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • Znajomość odziaływania promieniowania jonizującego z materiałem biologicznym
 • Doświadczenie w pracy w akredytowanym laboratorium analiz biologicznych, w tym pożądana jest umiejętność pracy z mikroskopem fluorescencyjnym i z wykorzystaniem technik radiobiologicznych (m.in. test klonogenny, gammaH2AX, dicentryczny)

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole
 • Możliwość rozwoju naukowego oraz zdobycia unikalnego doświadczenia przy realizacji ambitnych projektów
 • Możliwość szerokich kontaktów z partnerami NCBJ z Polski i spoza kraju
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Przyjazną atmosferę
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m. in. dofinansowanie wypoczynku)
 • Transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerku z wielu miejsc w Warszawie i okolicy (szczegółowy rozkład https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/)

Kontakt:
dr Michał Gryziński - kierownik projektu - Michal.Gryzinski@ncbj.gov.pl,
prof. Janusz Kocik - kierownik DBB - Janusz.Kocik@ncbj.gov.pl

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: DHR@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Inne informacje:
Złożone dokumenty nie będą zwracane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie.
 3. Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: https://www.ncbj.gov.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations)