Specjalista ds. teletechnicznych | Dział Elektryczny

Data ogłoszenia: 
18 Maj 2021 - 08:15
Termin zbierania ofert: 
16 cze 2021 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Działu Elektrycznego na stanowisko:

Specjalista ds. teletechnicznych

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Obsługę całego Instytutu w zakresie branży teletechnicznej, w szczególności w zakresie nadzoru i eksploatacji:

- systemów kontroli dostępu (SKD)
- systemów telewizji przemysłowej (CCTV)
- systemów alarmowych (SSWiN)
- systemów zarządzania budynkami (BMS)
- kanalizacji teletechnicznych
- konsol dyspozytorskich

 • Administrowanie ww. systemami bezpieczeństwa
 • Opracowywanie projektów zamówień, umów na świadczone usługi lub wykonywane prace
 • Prowadzenie branżowej technicznej bazy wiedzy oraz planu eksploatacji
 • Planowanie zmian infrastruktury, remontów i modernizacji istniejących systemów
 • Sprawdzanie dostarczonego sprzętu i wdrażanie go do użytku, w tym odbiory prac
 • Podejmowanie zgłoszeń o awariach i pomoc w ich usunięciu dla ww. systemów
 • Cykliczne raportowanie o stanie ww. systemów
 • Analizę dokumentacji projektowej, sporządzanie szczegółowych przedmiarów i kosztorysów robót z zakresu instalacji teletechnicznych

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie (najlepiej techniczne)
 • Znajomość i płynne posługiwanie się narzędziami biurowymi (MS Office)
 • Znajomość branży teletechnicznej, tj. systemów, rozwiązań i dostawców instalacji słaboprądowych, w tym dozorowych
 • Znajomość oprogramowania typu CAD (nie jest wymagana umiejętność projektowania instalacji elektrycznych)
 • Znajomość języka angielskiego technicznego

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (najlepiej elektryczne)
 • Doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu pracy o zbliżonym zakresie
 • Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych lub/i telekomunikacyjnych
 • Świadectwo kwalifikacji zawodowej / uprawnienia SEP G1
 • Aktualne poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli „Poufne” lub wyższej

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Regularne godziny pracy i przyjazną atmosferę w młodym oraz doświadczonym zespole
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach i kursach
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m. in. dofinansowanie wypoczynku)

 

Kontakt: Dział HR - rekrutacja@ncbj.gov.pl

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.