Specjalista ds. teletechnicznych I ET

Data ogłoszenia: 
7 kwi 2022 - 14:45
Termin zbierania ofert: 
7 Maj 2022 - 14:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Działu Elektrycznego w Departamencie Technicznym

na stanowisko:

Specjalista ds. teletechnicznych

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Obsługę całego Instytutu w zakresie branży teletechnicznej, w szczególności w zakresie nadzoru i eksploatacji:  - systemów kontroli dostępu (SKD) - systemów telewizji przemysłowej (CCTV) - systemów alarmowych (SSWiN) - systemów zarządzania budynkami (BMS) - kanalizacji teletechnicznych - konsol dyspozytorskich
 • Administrowanie ww. systemami bezpieczeństwa
 • Opracowywanie projektów zamówień, umów na świadczone usługi lub wykonywane prace
 • Prowadzenie branżowej technicznej bazy wiedzy oraz planu eksploatacji
 • Sprawdzanie dostarczonego sprzętu i wdrażanie go do użytku, w tym odbiory prac
 • Podejmowanie zgłoszeń o awariach i pomoc w ich usunięciu dla ww. systemów
 • Cykliczne raportowanie o stanie ww. systemów
 • Analizę dokumentacji projektowej, sporządzanie szczegółowych przedmiarów i kosztorysów robót z zakresu instalacji teletechnicznych
 • Planowanie zmian infrastruktury, remontów i modernizacji istniejących systemów

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie
 • Znajomość branży teletechnicznej, tj. systemów, rozwiązań i dostawców instalacji słaboprądowych, w tym dozorowych
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Znajomość oprogramowania typu CAD ( nie jest wymagana umiejętnośc projektowania instalacji elektrycznych)
 • Znajomość języka angielskiego technicznego

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (najlepiej elektryczne)
 • Doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu pracy o zbliżonym zakresie
 • Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych lub/i telekomunikacyjnych
 • Świadectwo kwalifikacji zawodowej / uprawnienia SEP G1
 • Aktualne poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli „Poufne” lub wyższej

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Regularne godziny pracy i przyjazną atmosferę w młodym oraz doświadczonym zespole
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach i kursach
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m. in. dofinansowanie wypoczynku)

Kontakt:  Piotr Zdunczyk- p.o. Kierownika Działu elektrycznego: piotr.zdunczyk@ncbj.gov.pl

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail:  piotr.zdunczyk@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock. 
2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie. 
3.    Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Narodowym Centrum Badań Jądrowych