Specjalista ds. utrzymania obiektów, terenów zielonych

Data ogłoszenia: 
9 lis 2020 - 11:15
Termin zbierania ofert: 
24 sty 2021 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Działu Obsługi Technicznej

na stanowisko: Specjalista ds. utrzymania obiektów, terenów zielonych

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Tworzenie dokumentacji decyzyjnych oraz wytycznych do udzielenia zamówienia publicznego dla planowanych prac utrzymaniowych (w tym PZ, SIWZ);
 • Identyfikacja oraz budowanie długofalowych relacji z pod- i wykonawcami oraz dostawcami;
 • Weryfikacja istniejących oraz poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań i wytycznych technicznych i organizacyjnych w realizacji wykonawczej w celu wypracowania i ciągłego doskonalenia stosowanych rozwiązań materiałowych i technologicznych;
 • Współpraca przy koorydnacji z wewnętrznymi komórkami NCBJ w zakresie prowadzonych prac oraz udział w komisjach odbiorowych;
 • Opracowywanie rocznych planów eksploatacji i utrzymania nadzorowanego terenu i obiektów;
 • Zapewnienie fizycznego wykonawstwa prac na obiektach;
 • Przyjmowanie, rejestracja i kwalifikowanie zleceń konserwacyjno–remontowych, adaptacyjnych i usługowych;
 • Utrzymanie terenów zielonych oraz zawieranie i rozliczanie umów z tym związanych;
 • Realizowanie zadań związanych z gospodarką odpadami.

Wymagania:

 • Min. 5 letnie doświadczenie w pracach związanych z utrzymaniem obiektów przemysłowych lub badawczych, w tym terenów zielonych;
 • Wykształcenie minimum średnie;
 • Biegła znajomość i posługiwanie się narzędziami do koordynacji i nadzoru nad pracami (MS Office);
 • Umiejętność współpracy i komunikacji, dokładność, sumienność oraz zdyscyplinowanie organizacyjne, czasowe i budżetowe.

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • Doświadczenie w pracy w instytucjach państwowych (w tym spółkach skarbu państwa) lub obiektach badawczo-rozwojowych;
 • Posiadane uprawnienia wykonawcze (ciągniki, wózki widłowe, koparki, ładowarki, pilarki itp.);
 • Gotowość do świadczenia pracy po godzinach w sytuacjach awaryjnych lub wymagających pilnej interwencji.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Regularne godziny pracy i przyjazną atmosferę;
 • Pracę w instytucie badawczym posiadającym kategorię A+;
 • Pracę w prężnym i rozwijającym się zespole z doświadczoną kadrą;
 • Możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach;
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m. in. dofinansowanie wypoczynku);
 • Dojazd do pracy w ramach istniejącej sieci transportu zakładowego.

Kontakt:

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: rafal.rychalkiewicz@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.