Specjalista ds. utrzymania ruchu | ZdAJ

Data ogłoszenia: 
29 wrz 2020 - 14:30
Termin zbierania ofert: 
30 wrz 2021 - 23:45
Zakład: 
ZdAJ

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Zakładu Aparatury Jądrowej (ZdAJ) 
na stanowisko:

Specjalista ds. utrzymania ruchu.

Zakład Aparatury Jądrowej (ZdAJ) jest częścią Narodowego Centrum Badań Jądrowych. ZdAJ to nowoczesny zakład produkcyjno-naukowy zajmujący się praktycznym wykorzystaniem osiągnięć naukowych. Zajmuje się m. in. produkcją precyzyjnych akceleratorów liniowych mających zastosowanie w przemyśle i medycynie. Niektóre z opracowanych przez ZdAJ technologii zostały z powodzeniem zastosowane w pracach badawczych prowadzonych w Europejskim Centrum Badań Jądrowych (CERN) w Szwajcarii i innych ośrodkach naukowych w całej Europie.

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Nadzór nad stanem technicznym infrastruktury wytwórczej i budowlanej. Bieżąca kontrola i koordynacja wykonywanych napraw;
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej parku maszynowego oraz instalacji zakładowych;
 • Opracowanie planów przeglądów i remontów maszyn i urządzeń dla zespołu utrzymania ruchu;
 • Opracowywanie i realizacja planów budżetów, remontów, konserwacji i inwestycji;
 • Prowadzenie obowiązującej dokumentacji technicznej, opracowywanie i aktualizacja instrukcji eksploatacji urządzeń;
 • Zapewnienie wsparcia podczas usuwania awarii: analiza ich przyczyny oraz skutków, propozycja usprawnień w celu całkowitej eliminacji awarii lub zmniejszenia prawdopodobieństwa ich ponownego wystąpienia;
 • Przygotowuje standardowe instrukcje dla działu utrzymania ruchu w celu optymalizacji działań naprawczo-remontowych;
 • Diagnostyka awarii elektrycznych, mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych i przeprowadzanie napraw maszyn i urządzeń,
 • Wykonywanie inspekcji, przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń z wykorzystaniem narzędzi i przyrządów ślusarskich, monterskich, specjalistycznych,
 • Koordynacja pracy firm zewnętrznych serwisujących i naprawiających maszyny,
 • Instalacja i naprawa sieci oraz urządzeń elektrycznych lub ich elementów w ramach wewnętrznej infrastruktury na potrzeby produkcji i biur;
 • Organizacja i nadzór prac podwykonawców.

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe techniczne;
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku w Dziale Utrzymania Ruchu;
 • Doświadczenie w przeprowadzaniu napraw elektrycznych, mechanicznych, hydraulicznych i pneumatycznych;
 • Znajomość obsługi komputera (w tym MS Excel);
 • Świadectwo kwalifikacyjne SEP (inne świadectwa kwalifikacyjne SEP jako dodatkowy atut);
 • Umiejętność diagnostyki awarii;
 • Wiedza z zakresu konstrukcji maszyn produkcyjnych.

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • Możliwość szerokich kontaktów z partnerami NCBJ z Polski i spoza kraju;
 • Możliwość rozwoju osobistego dzięki różnorodności wyzwań, szansę na osobisty sukces związany z rozwojem Instytutu;
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m. in. dofinansowanie wypoczynku);
 • Transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerku z wielu miejsc w Warszawie i okolicy (szczegółowy rozkład https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/);
 • Przyzakładową służbę zdrowia.

Kontakt:

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: jan.trzuskowski@ncbj.gov.pl.

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.