Specjalista ds. zamówień publicznych | Dział Zamówień Publicznych

Data ogłoszenia: 
22 lip 2021 - 12:00
Termin zbierania ofert: 
8 sie 2021 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Działu Zamówień Publicznych na stanowisko:

Specjalista ds. zamówień publicznych

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Kompleksowe prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 • Pełnienie obowiązków członka i sekretarza komisji przetargowej.
 • Prowadzenie sprawozdawczości wynikającej z ustawy Prawo zamówień publicznych i innych wytycznych.
 • Archiwizacja dokumentacji przetargowej.
 • Publikacja ogłoszeń na platformie zakupowej oraz w obowiązujących publikatorach.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe; mile widziane prawnicze lub administracyjne.
 • Udokumentowane, minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie postępowania zakupowego w ramach Prawa Zamówień Publicznych oraz w prowadzeniu / organizowaniu postępowań zakupowych poniżej 130 000 zł.
 • Biegła znajomość przepisów prawa zamówień publicznych oraz doświadczenie w ich stosowaniu.
 • Współpraca z Działem Prawnym w zakresie ustalania treści umów stosowanych w poszczególnych zamówieniach.

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • Samodzielność w działaniu, umiejętność zarządzania priorytetami oraz organizacji własnej pracy.
 • Prowadzenie postępowań w ramach projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.
 • Możliwość zdobycia doświadczenia przy realizacji różnorodnych projektów.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
 • Regularne godziny pracy i przyjazną atmosferę.
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie wypoczynku).
 • Transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerku z wielu miejsc w Warszawie i okolicach (szczegółowy rozkład https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/)

Kontakt: Tomasz Szajkowski, tomasz.szajkowski@ncbj.gov.pl, tel. 735394914

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: tomasz.szajkowski@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock. 
2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie. 
3.    Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Narodowym Centrum Badań Jądrowych