Specjalista I Dział Dokumentacji (DEJ)

Data ogłoszenia: 
22 kwi 2021 - 00:45
Termin zbierania ofert: 
16 lip 2021 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Działu Dokumnetacji w Departamencie Eksploatacji Obiektów Jądrowych na stanowisko:

Specjalista

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • udział we wdrożeniu Programu Zarządzania Procesami Starzenia Reaktora MARIA i następnie nadzorowanie jego wypełniania, analizy dokumentacji oraz udział w realizacji Programu
 • prowadzenie działań naprawczych zidentyfikowanych w Ocenie okresowej Reaktora MARIA z 2019 roku oraz przeprowadzenie kolejnej takiej oceny w latach 2022-2023
 • analiza nowych wymagań wobec Reaktora MARIA wynikających z polskiego prawa oraz międzynarodowych standardów oraz wdrażanie ich w NCBJ

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne, co najmniej stopień inżyniera
 • znajomość Prawa atomowego
 • dobra znajomośc języka angielskiego C1+

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • doświadczenie w pracy w przemyśle jądrowym
 • wykształcenie obejmujące zagadnienia inżynierii jądrowej

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 35 godz. tygodniowo (pełny etat)
 • możliwości rozwoju poprzez udział w szkoleniach, krajowych i międzynarodowych konferencjach
 • możliwość rozwoju naukowego
 • pracę przy różnorodnych projektach
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m. in. dofinansowanie wypoczynku)
 • dojazd do pracy w ramach istniejącej sieci transportu zakładowego: (https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/)

Kontakt:

Bartłomiej Piwowarski, bartlomiej.piwowarski@ncbj.gov.pl, 22 273 12 98

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: bartlomiej.piwowarski@ncbj.gov.pl.

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.