Specjalista | Dział Elektryczny

Data ogłoszenia: 
1 wrz 2019 - 10:45
Termin zbierania ofert: 
21 paź 2019 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Służby Technicznej/Działu Elektrycznego

na stanowisko: Specjalisty

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • organizowanie pracy, zapewnienie właściwych warunków BHP i p.poż
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników i wdrażanie postępu technicznego
 • przygotowanie danych do umów z odbiorcami energii oraz nadzór nad rozliczeniem energii elektrycznej i jej kosztów
 • rozliczenia godzin pracy i pobranych materiałów
 • sporządzanie bieżących i rocznych zapotrzebowań na materiały i urządzenia związane z eksploatacją w/w urządzeń
 • sporządzanie we współpracy z innymi komórkami planów eksploatacji i remontów urządzeń instalacji i obiektów branżowych
 • udział w odbiorach technicznych obiektów i urządzeń
 • wykonywanie innych prac w zakresie branży elektrycznej, zgodnie z kwalifikacjami

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne z branży elektrycznej
 • uprawnienia SEP E i D bez ograniczeń

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu pracy o zbliżonym zakresie

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji
 • dojazd transportem zakładowym z Warszawy, Otwocka, Garwolina
 • możliwość korzystania z przyzakładowej służby zdrowia

Kontakt:

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: piotr.zdunczyk@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.