Specjalista instalacji technicznych serwerowni CIŚ

Data ogłoszenia: 
28 kwi 2020 (Całodzienne)
Termin zbierania ofert: 
12 Maj 2020 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Zakładu Technologii Informatycznych

na stanowisko: Specjalisty instalacji technicznych serwerowni CIŚ

Centrum Informatyczne Świerk (CIŚ) jest jednym z największych centrów superkomputerów w Polsce. Nasza infrastruktura obsługuje nie tylko jedyny reaktor jądrowy w Polsce - „MARIA” - ale jest  także wykorzystywana do przetwarzania danych zgromadzonych przez Wielki Zderzacz Hadronów (LHC) i europejski XFEL (laser na swobodnych elektronach). Jesteśmy młodym zespołem entuzjastów pracujących z najnowocześniejszą technologią.

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka 

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • utrzymanie w nieprzerwanym działaniu instalacji technicznych serwerowni CIŚ w NCBJ: instalacji bezprzerwowego zasilania elektrycznego instalacji chłodniczych wody lodowej i chłodzenia bezpośredniego, instalacji p/pożarowych, centrali wentylacyjnej i klimatyzatorów, systemu BMS i systemów zabezpieczających (CCTV, KD, SWiN);
 • reagowanie na zmiany parametrów i zdarzenia występujące w instalacjach technicznych serwerowni;
 • planowanie działań serwisowych, tworzenie specyfikacji technicznych dla zamówień publicznych w zakresie prac serwisowych, nadzór nad pracami serwisowymi firm zewnętrznych, w tym nad jakością wykonania prac;
 • tworzenie i prowadzenie dokumentacji technicznej instalacji i obiektu;
 • udział w procesie inwestycyjnym w NCBJ w zakresie instalacji technicznych: tworzenie i weryfikacja koncepcji technicznych, tworzenie programów funkcjonalno-użytkowych i specyfikacji technicznych dla zamówień publicznych (SIWZ), udział w procesie udzielania zamówienia publicznego (odpowiedzi, wyjaśnienia, ocena merytoryczna ofert); nadzór nad realizacją umów inwestycyjnych, nad ich zgodnością z zapisami (wymaganiami) umowy, w tym nad jakością prac prowadzonych przez Wykonawcę i;
 • wykonywanie prac w ramach projektów prowadzonych przez Departament Badań Układów Złożonych;
 • współpracę w zakresie technicznym ze Służbami Technicznymi i Alarmowymi NCBJ.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie techniczne – kierunek: elektryka, automatyka lub pokrewne - przy czym zakres obowiązków będzie zależał od wykształcenia i kwalifikacji popartych doświadczeniem zawodowym; 
 • uprawnienia SEP do 1kV (aktualne lub zobowiązanie do posiadaniu w momencie zatrudnienia); 
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją projektową i powykonawczą instalacji technicznych;
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów technicznych i tworzeniu nowych koncepcji technicznych;
 • odpowiedzialność za swoje działania i umiejętność podejmowania trafnych decyzji w stresie;
 • wszechstronne zainteresowania techniczne, w tym umiejętność wykonywania niewielkich prac serwisowych i naprawczych;
 • umiejętność argumentacji na poziomie dokumentacyjnym i prawnym;
 • dobra znajomość obsługi komputera; 
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • doświadczenie w pracy z systemem zarządzania Andover Controls Continuum (obecnie Schneider), w tym; zmiana parametrów pracy instalacji technicznych, tworzenie raportów, ustawianie sygnalizacji dla nowych zdarzeń i nowych alarmów, zarządzanie kontrolą dostępu itp.

Oferujemy:

 • gruntowne przeszkolenie na stanowisku pracy;
 • szkolenia, możliwość rozwoju zawodowego;
 • stabilną perspektywę zatrudnienia;
 • kontakt z doświadczoną kadrą;
 • udział w interesujących projektach we współpracy z szerokim gronem specjalistów;
 • przyzakładową służbę zdrowia i świadczenia socjalne;
 • dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina.

Kontakt:

 • dr inż. Adam Padee, Kierownik Zakładu Technologii Informatycznych (UZ1).

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: Rekrutacja.CIS@ncbj.gov.pl
cc: Adam.Padee@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.