Specjalista inżynieryjno-techniczny ds. Big Data/AI/ML | UZ3

Data ogłoszenia: 
8 gru 2021 - 13:00
Termin zbierania ofert: 
13 lut 2022 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Centrum Analiz Zagrożeń MANHAZ (Zakład Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3)) na stanowisko:

Specjalista inżynieryjno-techniczny ds. Big Data/AI/ML 

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Praca w ramach Centrum Analiz Zagrożeń MANHAZ realizującego m.in. ekspertyzy dotyczące oddziaływania na środowisko instalacji przemysłowych. W szczególności wspierający Program Polskiej Energetyki Jądrowej w zakresie analiz bezpieczeństwa.   

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Aktywny udział w grupach roboczych rozwijających metody Big Data/AI/ML w analizach bezpieczeństwa.
 • Wdrażanie metod sztucznej inteligencji w obszarze niezawodności i bezpieczeństwa instalacji przemysłowych.
 • Rozwijanie programów do analizy zbiorów danych niezawodnościowych w oparciu o machine learning.
 • Przygotowywanie materiałów do artykułów naukowych i prezentacji konferencyjnych.
 • Prace analityczne w zakresie działalności NCBJ: tworzenie dokumentów i materiałów merytorycznych (raporty, prezentacje, notatki) i organizacyjnych (raporty, sprawozdania itp.), tłumaczenia.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika zakładu UZ3 oraz innych przełożonych w NCBJ.
 • Wykonywanie obowiązków zgodnie z obowiązującym w Instytucie Regulaminem Pracy.
 • Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej, dyscypliny pracy, przepisów BHP, przeciwpożarowych, zasad ochrony przed promieniowaniem jonizującym.

Wymagania:

 • Umiejętność programowania w języku Python (numpy, pandas, scipy)
 • Doświadczenie z narzędziami do wizualizacji danych (np. matplotlib)
 • Znajomość narzędzi, metod i algorytmów dla ML i AI
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. B2)
 • Gotowość do prezentowania wyników na spotkaniach i seminariach
 • Umiejętność prezentowania wyników w postaci raportów technicznych

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • Znajomość zagadnień inżynierii bezpieczeństwa i niezawodności
 • Posiadanie stopnia doktora nauk ścisłych lub technicznych.
 • Doświadczenie w pisaniu artykułów naukowych.
 • Doświadczenie w realizacji projektów badawczo-technicznych.
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu grantów/projektów B+R+I

Oferujemy:

 • Pracę w jednej z najszybciej rozwijających się firm/instytutów w Polsce (wg. Diament Forbes 2021).
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.
 • Mentoring doświadczonych pracowników naukowo-badawczych.
 • Możliwość rozwoju naukowego i przygotowania rozprawy doktorskiej.
 • Ciekawe i ważne zadania z zakresu bezpieczeństwa instalacji chemicznych i jądrowych.
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń socjalnych.
 • Bezpłatny transport do/z NCBJ (https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/).
 • Dodatkową opiekę medyczną (przyzakładową przychodnię).

Kontakt: dr Karol Kowal, karol.kowal@ncbj.gov.pl, tel. 22 273 22 60

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: karol.kowal@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock. 
2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie. 
3.    Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Narodowym Centrum Badań Jądrowych