Specjalista - Służba Techniczna

Data ogłoszenia: 
8 Maj 2018 - 09:45
Termin zbierania ofert: 
21 Maj 2018 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Działu Energetyczno-Mechanicznego Służby Technicznej

na stanowisko: Specjalista

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

 

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Zaopatrywanie pracowników ST w narzędzia pracy, odzież roboczą, sprzęt ochrony osobistej itp.
 • Odpowiedzialność materialna za składniki majątkowe: wypożyczalni narzędzi,  inne środki trwałe i nietrwałe oraz materiały należące do ST
 • Wykonywanie obowiązków zgodnie z zasadami bhp i ochrony p.poż.

Wymagania:

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać następujące warunki:

 • wykształcenie : min. średnie techniczne  ( mechanik, elektryk lub ekonomista)
 • wymagane doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu   pracy o zbliżonym zakresie odpowiedzialności
 • znajomość prowadzenia dokumentacji środków i gospodarki tymi środkami
 • obsługa komputera ( MS Office)
 • dobry stan zdrowia umożliwiający dorywczo pracę na wysokości do 3m

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji
 • Bezpłatny dojazd transportem  zakładowym z kierunków: W-wy, Otwocka i Garwolina
 • Możliwość korzystania z Zakładowej Przychodni Zdrowia

 

Kontakt:

 • Kierownik Działu ASM - Zbigniew Świechowski, Tel. 22 273 1634

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: z.swiechowski@ncbj.gov.pl.

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.