Specjalista w Zakładzie Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska

Data ogłoszenia: 
2 lis 2018 - 08:30
Termin zbierania ofert: 
16 lis 2018 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska

na stanowisko: Specjalisty

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • rozwój modeli i metod probabilistycznych analiz bezpieczeństwa,
  w szczególności dla reaktora badawczego MARIA
 • wykonywanie analiz ryzyka dla instalacji jądrowych i chemicznych
 • wykonywanie analiz skutków awarii jądrowych i przemysłowych
 • zbieranie i statystyczną analizę danych wykorzystywanych w pracach zespołu
 • wykonywanie poleceń kierownictwa w ramach pełnionej funkcji

Wymagania:

 • znajomość zagadnień energetyki jądrowej
 • znajomość metod statystycznych
 • wykształcenie wyższe z energetyki jądrowej, fizyki, matematyki stosowanej lub dyscyplin pokrewnych
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • zdolność szybkiego uczenia się
 • umiejętność pracy w zespole

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • doświadczenie w teorii niezawodności, w szczególności probabilistycznych analizach bezpieczeństwa
 • doświadczenie w stosowaniu pakietów programistycznych do analiz niezawodności
 • doświadczenie w stosowaniu pakietów programistycznych do analiz statystycznych

Oferujemy:

 • zatrudnienie w Zakładzie Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska, NCBJ
 • bliską współpracę z Zakładem Eksploatacji Reaktorów Jądrowych NCBJ
 • bezpośrednią styczność z reaktorem badawczym MARIA
 • możliwości rozwoju poprzez udział w szkoleniach, konferencjach oraz prowadzenia badań naukowych i przygotowania pracy doktorskiej
 • dostęp do zasobów Centrum Informatycznego CIŚ - jednego z największych klastrów komputerowych w Polsce

Kontakt:

 

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: slawomir.potempski@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.