Specjalista/ka w zakresie metod fizyki jądrowej | TJ3

Data ogłoszenia: 
9 wrz 2021 - 12:15
Termin zbierania ofert: 
29 wrz 2021 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Pracowni Detektorów Promieniowania Jonizującego w Zakładzie Fizyki Detektorów i Diagnostyki Plazmy (TJ3) na stanowisko:

Specjalista/ka w zakresie metod fizyki jądrowej

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Do zakresu działania Pracowni należy prowadzenie prac naukowo-badawczych i rozwojowych z zakresu technik detekcyjnych promieniowania jonizującego oraz wykorzystanie eksperymentalnych metod fizyki jądrowej do zastosowań takich jak: zapewnienie bezpieczeństwa kraju, ochrona granic, medycyna nuklearna, wykorzystanie technik jądrowych w przemyśle, eksperymenty fizyki jądrowej. Zakład w szczególności rozwija pasywne i aktywne metody pomiarowe z zastosowaniem źródeł i detektorów promieniowania jonizującego wykorzystywanych do celów użytkowych oraz prowadzenia eksperymentów fizycznych. 

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • obsługa generatora neutronów,
 • prowadzenie prac naukowo-badawczych i rozwojowych z zakresu technik detekcyjnych promieniowania jonizującego,
 • wykorzystanie eksperymentalnych metod fizyki jądrowej do badań we współpracy z przemysłem.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (elektronika, fizyka, preferowe kierunki: fizyka jądrowa/ techniczna lub elektronika jądrowa),
 • posiadanie ważnych uprawnień kat. A-A (operatorów akceleratorów) lub gotowość w ciągu 6 miesięcy na ich pozyskanie,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1 (w mowie i piśmie),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność i inicjatywa w podejmowaniu działań,
 • dynamizm w działaniu, samodzielne rozwiązywanie problemów.

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • znajomość podstaw fizyki w przypadku elektorników,
 • znajomość podstaw elektorniki w przypadku fizyków.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę o charakterze twóczym,
 • udział w innowacyjnych projektach naukowych,
 • dodatkowe wsparcie finansowe z projektów prowadzonych w pracowni,
 • stabilne zatrudnienie w jednym z największych instytutów badawczych w Polsce posiadającym kategorię A+,
 • umowę o prace w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • pracę w miłej atmosferze i w młodym zespole.

Kontakt: Martyna Grodzicka-Kobyłka. mail: m.grodzicka@ncbj.gov.pl, tel 22 273 05 51

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: m.grodzicka@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock. 
2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie. 
3.    Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Narodowym Centrum Badań Jądrowych