Specjalista/specjalistka ds. relacji i analiz biznesowych | PNT

Data ogłoszenia: 
5 cze 2023 - 11:30
Termin zbierania ofert: 
5 lip 2023 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Parku Naukowo-Technologicznego na stanowisko:

Specjalista/Specjalistka ds. relacji i analiz biznesowych 

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • nawiązywanie i utrzymywanie relacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi NCBJ (w tym instytucjami samorządowymi, Instytucjami Otoczenia Biznesu, partnerami biznesowymi jak również najemcami powierzchni w PNT), 
 • przygotowanie i prezentacje biznesowe oferty badawczej i usługowej NCBJ, w tym prezentacje na konferencjach branżowych, warsztatach i innych wydarzeniach w kraju i za granicą,
 • prowadzenie analiz otoczenia rynkowego i konkurencji oraz udział w przeprowadzaniu audytów technologicznych w firmach (m.in. ocena infrastruktury, kluczowych technologii i kompetencji, własności intelektualnej i know-how, strategii i działań marketingowych) 
 • identyfikacja projektów finansowanych ze źródeł krajowych i międzynarodowych o potencjale wdrożeniowym realizowanych w NCBJ, budowanie konsorcjów projektowych i opracowywanie wniosków projektowych,
 • raportowanie, syntetyczne zestawianie i analizowanie danych, mapowanie i usprawnianie procesów związanych z ww. działaniami.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe 
 • doświadczenie w przeprowadzaniu analiz otoczenia rynkowego i konkurencji oraz audytów technologicznych 
 • doświadczenie w relacjach B2B 
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów i umiejętności negocjacyjne
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i samodzielność w podejmowaniu decyzji
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność ustalania priorytetów
 • umiejętności pozyskiwania informacji oraz zdolności analitycznych
 • dobra znajomość języka angielskiego (min. poziom B2)

Dodatkowym atutem kandydata/kandydatki będzie:

 • doświadczenie we współpracy ze spółkami typu start-up
 • doświadczenie w pozyskiwaniu projektów finansowanych ze źródeł krajowych i międzynarodowych
 • udział w projektach finansowanych ze źródeł krajowych i międzynarodowych
 • współpraca z Instytucjami Otoczenia Biznesu

Oferujemy:

 • aktywny udział w promocji oraz komercjalizacji wyników badań, innowacyjnych projektów oraz eksperymentów w zakresie nowych technologii prowadzonych w NCBJ
 • aktywny udział w projektach krajowych i międzynarodowych
 • pracę w instytucie badawczym posiadającym kategorię A
 • ciekawą pracę w dynamicznym  i innowacyjnym zespole
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Kontakt: Artur.Siczek@ncbj.gov.pl

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: Artur.Siczek@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Inne informacje:
Złożone dokumenty nie będą zwracane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie.
 3. Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: https://www.ncbj.gov.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych