Stanowisko ds. wsparcia organizacyjnego biura

Data ogłoszenia: 
12 lut 2019 - 15:00
Termin zbierania ofert: 
28 lut 2019 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. W skład NCBJ wchodzi Interdyscyplinarny Zakład Analiz Energetycznych (DIZ), gdzie prowadzone są prace dotyczące zagadnień z zakresu bezpieczeństwa energetycznego, rynków energii i związanymi z tym problemami. Projekty realizowane są m.in. we współpracy z PSE, w ramach programu H2020 oraz dla takich organizacji jak ENTSO-E.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Interdyscyplinarnnego Zakładu Analiz Energetycznych (DIZ)

na Stanowisko ds. wsparcia organizacyjnego biura (1/4 etatu)

Lokalizacja: Warszawa

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

  • pomoc w pracach technicznych w biurze (wsparcie administracyjno-konserwatorskie)
  • wykonywanie prac związanych z utrzymaniem porządku w budynku, w którym mieści się biuro 
  • wsparcie przy organizowaniu szkoleń
  • dbanie o zaopatrzenie biura
  • opieka nad stroną internetową zakładu DIZ

Wymagania:

  • wykształcenie minimum średnie
  • znajomość języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym

Oferujemy:

  • stabilne warunki zatrudnienia

Kontakt:

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: anna.kadlubowska@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.