Student (umowa o dzieło)

Data ogłoszenia: 
18 cze 2021 - 08:30
Termin zbierania ofert: 
25 cze 2021 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Zakład Energetyki Jądrowej i Ochrony Środowiska Narodowego Centrum Badań Jądrowych zatrudni na podstawie umowy o dzieło  

studenta
z dobrą znajomością zastosowań
Probabilistycznych Analiz Bezpieczeństwa
w odniesieniu do reaktorów jądrowych

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Celem jest opracowanie drzew błędów w przypadku awarii związanych z wystąpieniem zdarzeń zewnętrznych w PSA LVL1 oraz zastosowanie tej metodologii na potrzeby dwóch projektów:

  • NARSIS: "New Approach to Reactor Safety ImprovementS", Grant Agreement: 755439: dla reprezentatywnego dla floty europejskiej reaktora III generacji. 

  • Gospostrateg-HTR: "Przygotowanie instrumentów prawnych, organizacyjnych i technicznych do wdrażania reaktorów HTR": w ramach przygotowania procesu licencjonowania reaktorów HTGR, na przykładzie reaktora badawczego. 

Temat pracy:

Opracowanie zintegrowanych drzew błędów do awarii związanych z wystapieniem zdarzeń zewnętrznych  dla Probabilistycznych Analiz Bezpieczeństwa poziomu 1
Praca będzie wykonywana pod nadzorem dr Sławomira Potempskiego w Centrum Analiz Zagrożeń MANHAZ. 

Termin wykonania dzieła: 30.09.2021

Wymagane dokumenty:

CV, zawierające informacje o doświadczeniach odnoszących się do tematu pracy, w szczegolności wykonywanych probabilistycznych analiz bezpieczeństwa oraz znajomości niezbędnego oprogramowania

Obszar działania Centrum Analiz Zagrożeń MANHAZ:
Analizy ryzyka związane z instalacjami jądrowymi i chemicznymi, transportowaniem niebezpiecznych substancji szlakami drogowymi, kolejowymi i wodnymi oraz rurociągami przesyłowymi. 

Kontakt: dr Sławomir Potempski, slawomir.potempski@ncbj.gov.pl

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: slawomir.potempski@ncbj.gov.pl.

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations).