Menu odnośników dodatkowych

Praca i praktyki w NCBJ

Praca

Stanowisko ds. wsparcia organizacyjnego biura

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym.----

Specjalista ds. finansowo-administracyjnych

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym.----

Adiunkt w Zakładzie Metorologii Radiologicznej i Fizyki Biomedycznej

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konku----

Analityk Systemów Elektroenergetycznych

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym.----

Software developer | Interdisciplinary Division for Energy Analyses

Interdisciplinary Division for Energy Analyses (IDEA), is a part of the National Centre for Nuclear Research (NCBJ), which is an R&D institute.----

Adiunkt w Zakładzie Fizyki Detektorów i Diagnostyki Plazmy

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Fizyki Detektorów i Diagnostyki Plazmy. ----

Profesor w Zakładzie Astrofizyki

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko profesora w Zakładzie Astrofizyki BP4 z siedzibą w Warszawie - dyscyplina naukowa----

Adiunkt w Zakładzie Fizyki Teoretycznej

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizyki Teoretycznej z siedzibą w Warszawie. Dyscyplina nauko----

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym.----

Praktyki

Stypendia naukowe (doktoranckie) - fizyka cząstek elementarnych

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) otwiera dwa konkursy na 4-letnie stypendia naukowe (doktoranckie) w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych. ----

Strony