Menu odnośników dodatkowych

Przetargi i zaproszenia

Przetargi

Dostawa wraz z instalacją komory klimatycznej do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku

----

Dostawa oscyloskopu z akcesoriami do siedziby Narodowego Centrum Badań Jądrowych

----

Dostawa sprzętu komputerowego do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku

----

Dostawa systemu przesuwnika fazy oraz systemu dzielnika mocy do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku

----

Dostawa kamery ultraszybkiej i wzmacniacza obrazu z akcesoriami do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

----

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Uzupełnienie licencji na oprogramowanie Autodesk oraz zakup i instalacja oprogramowania do obróbki addytywnej

----

Usługi odbioru odpadów stałych z terenu Narodowego Centrum Badań Jądrowych

----

Dostawa dwóch sztuk używanych autobusów w formie leasingu operacyjnego

----

UWAGA. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Dostawa i instalacja pomiarowej linii rozruchowej Reaktora MARIA

----

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w zakresach dobrowolnych i obowiązkowych Narodowego Centrum Badań Jądrowych

----

Usługa odbioru odpadów stałych z terenu Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku

----

Dostawa układu próżniowego oraz pomp powietrza do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku

----

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Dostawa i montaż klimatyzatorów w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku

----

Dostawa i uruchomienie nadprzewodzących mikrofalowych kriomodułów przyspieszających

----

[MODYFIKACJA!!!] Dostawa i montaż systemu pamięci zewnętrznej do archiwizacji danych, opartego na kasetach taśmowych do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku

----

Usługi badawcze dotyczące przygotowania różnych konfiguracji reaktora HTGR dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych Otwock – Świerk

----

Zaproszenia

Dostawa kabli wraz z akcesoriami kablowymi

----

Dostawa czujników temperatury do NCBJ

----

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert. Dostawa szaf elektroniki wraz z wyposażeniem do siedziby NCBJ Otwock-Świerk

----

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na Konferencję : 36 Mazurska Konferencja FIZYKI

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję : 36 Mazurska Konferencja FIZYKI----

Świadczenia usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję: 36 Mazurska Koferencja Fizyki

----

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję: 36 Mazurska Konferencja Fizyki

----

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję: 36 Mazurska Konferencja Fizyki

----

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję: 36 Mazurska Konferencja Fizyki

----

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję: 36 Mazurska Konferencja Fizyki

----

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję: 36 Mazurska Konferencja Fizyki

----

Dostawa modulatora magnetronu jednofazowego

----

xxxxx

----

Instalacja monitoringu wraz z niezbedną infrastrukturą wokół ogrodzenia NCBJ

Przedmiotem zamówienia jest instalacja monitoringu CCTV wraz z niezbędną infrastrukturą wokół ogrodzenia Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku. ----

Instalacja monitoringu wraz z niezbedna infrastrukturą wokół ogrodzenia NCBJ

Przedmiotem zamówienia jest instalacja monitoringu CCTV wraz z niezbędną infrastrukturą wokół ogrodzenia Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku -Świerku. ----