Menu odnośników dodatkowych

Przetargi i zaproszenia

Przetargi

Dostawa wektorowego analizatora widma wraz z osprzętem do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwock-Świerk

----

Dostawa zasilacza wysokiego napięcia do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku

----

Dostawa układu kriostatycznego do pomiarów spektroskopowych do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku wraz z montażem.

----

Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej oraz wykonanie robót budowlanych Etapu 1 obejmujących adaptację i remont (bez zmiany sposobu użytkowania) istniejącego bunkra nr 81A oraz budowę zaplecza techniczno-biurowego na terenie NCBJ

cd. nazwy zamówienia wraz z dokumentacją powykonawczą----

Rozbudowa systemu pamięci zewnętrznej do archiwizacji danych, opartego na kasetach taśmowych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku

----

Dostawa 5 szt. programowalnych zasilaczy laboratoryjnych do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku

----

Dostawa 2 szt. próżniowych okien mikrofalowych (II) do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku

----

Dostawa lampy wyładowczej rentgenowskiej do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku

----

Dostawa tokarki i frezarki wraz z wyposażeniem

----

Dostawa detektorów scyntylacyjnych do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku

UWAGA!ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT----

Dostawa Aparatury Spektrometrii Cyfrowej - Cyfrowy analizator amplitudy do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku

----

Dostawa aparatury próżniowej do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku

----

Wykonanie i dostawa obudowy detektora

----

Dostawa 5 sztuk pomp powietrza na potrzeby remontu systemu powietrznego

----

(UWAGA Modyfikacja załącznika nr 1) Wykonanie kompleksowego remontu sal konferencyjno-wykładowych Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Warszawie

----

Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie projektu wraz z instalacją Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego

----

[UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!] Dostawa wyrzutni triodowej - 4 szt.

----

Wykonanie obwodów PCB z montażem

----

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Uzupełnienie licencji na oprogramowanie Autodesk oraz zakup i instalacja oprogramowania do obróbki addytywnej

----

UWAGA. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Dostawa i instalacja pomiarowej linii rozruchowej Reaktora MARIA

----

Dostawa układu próżniowego oraz pomp powietrza do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku

----

Zaproszenia

Dostawa materiałów na drzwi osłonowe do laboratorium fast X

----

Dostawa dwóch fotopowielaczy timingowych

----

Dostawa komory jonizacyjnej typu Farmer

----

Dostawa elektrycznego wózka widłowego

----

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na Konferencję : 36 Mazurska Konferencja FIZYKI

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję : 36 Mazurska Konferencja FIZYKI----

Świadczenia usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję: 36 Mazurska Koferencja Fizyki

----

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję: 36 Mazurska Konferencja Fizyki

----

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję: 36 Mazurska Konferencja Fizyki

----

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję: 36 Mazurska Konferencja Fizyki

----

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję: 36 Mazurska Konferencja Fizyki

----

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję: 36 Mazurska Konferencja Fizyki

----

Dostawa modulatora magnetronu jednofazowego

----

xxxxx

----

Instalacja monitoringu wraz z niezbedną infrastrukturą wokół ogrodzenia NCBJ

Przedmiotem zamówienia jest instalacja monitoringu CCTV wraz z niezbędną infrastrukturą wokół ogrodzenia Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku. ----

Instalacja monitoringu wraz z niezbedna infrastrukturą wokół ogrodzenia NCBJ

Przedmiotem zamówienia jest instalacja monitoringu CCTV wraz z niezbędną infrastrukturą wokół ogrodzenia Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku -Świerku. ----