Menu odnośników dodatkowych

Przetargi i zaproszenia

Przetargi

Dostawa Aparatury Spektrometrii Cyfrowej - Cyfrowy analizator amplitudy do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku

----

Dostawa wózka widłowego z wyposażeniem do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku

----

Dostawa wyrzutni triodowej - 4 szt.

----

Dostawa zestawu spektrometru masowego do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku

----

Dostawa wraz z instalacją oprogramowania do symulacji pól elektromagnetycznych, udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania oraz szkolenie z obsługi oprogramowania

----

Wykonanie obwodów PCB z montażem

----

Dostawa 2 szt. próżniowych okien mikrofalowych do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku

----

Dostawa Generatora neutronów Deuter-Tryt (14 MeV) z cząstką stowarzyszoną (Associated Particle Neutron Generator) do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku

----

Usługi odbioru odpadów stałych z terenu Narodowego Centrum Badań Jądrowych w okresie do 31.03.2021 r.

----

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Dostawa matrycy klasycznej wraz z osłonami zabezpieczającymi w transporcie do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku

----

Dostawa sprzętu komputerowego do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku

----

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Uzupełnienie licencji na oprogramowanie Autodesk oraz zakup i instalacja oprogramowania do obróbki addytywnej

----

Usługi odbioru odpadów stałych z terenu Narodowego Centrum Badań Jądrowych

----

UWAGA. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Dostawa i instalacja pomiarowej linii rozruchowej Reaktora MARIA

----

Usługa odbioru odpadów stałych z terenu Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku

----

Dostawa układu próżniowego oraz pomp powietrza do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku

----

Dostawa i uruchomienie nadprzewodzących mikrofalowych kriomodułów przyspieszających

----

Usługi badawcze dotyczące przygotowania różnych konfiguracji reaktora HTGR dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych Otwock – Świerk

----

Zaproszenia

Zapytanie ofertowe na dostawę miernika próżni odpornego radiacyjnie wraz z wyposażeniem

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Utworzenie centrum informatyczno-wdrożeniowego przemysłowych technik radiacyjnych CentriX” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ----

Zapytanie ofertowe na dostawę mat grzejnych i kontrolera mat grzejnych

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Utworzenie centrum innowacyjno-wdrożeniowego przemysłowych technik radiacyjnych CentriX” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w----

Przygotowanie ankiety na cele przeprowadzenia badań opinii społecznej w zakresie technologii HTR oraz opracowanie raportu z wyników ankiety

Zadanie realizowane w ramach projektu GEMINI Plus Nr 755478 współfinansowanego przez Europejską Wspólnotę Energii Atomowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego----

Przygotowanie strategii przeprowadzenia badań opinii społecznej w odniesieniu do wdrażania technologii HTR w Polsce

Zadanie realizowane w ramach projektu Gospostrateg-HTR Nr 1/385872/22/NCBR/2019 współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju----

Dostawa systemu sterowania PLC

----

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na Konferencję : 36 Mazurska Konferencja FIZYKI

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję : 36 Mazurska Konferencja FIZYKI----

Świadczenia usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję: 36 Mazurska Koferencja Fizyki

----

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję: 36 Mazurska Konferencja Fizyki

----

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję: 36 Mazurska Konferencja Fizyki

----

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję: 36 Mazurska Konferencja Fizyki

----

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję: 36 Mazurska Konferencja Fizyki

----

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję: 36 Mazurska Konferencja Fizyki

----

Dostawa modulatora magnetronu jednofazowego

----

xxxxx

----

Instalacja monitoringu wraz z niezbedną infrastrukturą wokół ogrodzenia NCBJ

Przedmiotem zamówienia jest instalacja monitoringu CCTV wraz z niezbędną infrastrukturą wokół ogrodzenia Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku. ----

Instalacja monitoringu wraz z niezbedna infrastrukturą wokół ogrodzenia NCBJ

Przedmiotem zamówienia jest instalacja monitoringu CCTV wraz z niezbędną infrastrukturą wokół ogrodzenia Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku -Świerku. ----