Menu odnośników dodatkowych

Przetargi i zaproszenia

Przetargi

Dostawa i montaż klimatyzatorów w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku

----

Dostawa mebli laboratoryjnych do laboratorium radiobiologicznego przy reaktorze Maria

----

Dostawa i uruchomienie nadprzewodzących mikrofalowych kriomodułów przyspieszających

----

Zakup energii elektrycznej na potrzeby NCBJ

----

Dostawa i montaż systemu pamięci zewnętrznej do archiwizacji danych, opartego na kasetach taśmowych do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku

----

Zaprojektowanie i wykonanie stanowiska kontroli pojazdów samochodowych na terenie NCBJ - system Canis

----

Wykonanie obwodów PCB z montażem

----

Dostawa materiałów konstrukcyjnych mechanicznych

----

Dostawa materiałów elektronicznych - złącza

----

Dostawa sprzętu komputerowego do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku

----

Projekt i budowa dwóch wiat nad bramami wjazdowymi na terenie NCBJ wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

----

Dostawa 3 sztuk izolatorów mikrofalowych do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku

----

Dostawa mebli biurowych

----

Dostawa 2 szt. modulatora magnetronu jednofazowego do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku

----

Usługi badawcze dotyczące przygotowania różnych konfiguracji reaktora HTGR dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych Otwock – Świerk

----

(UWAGA Zmiana terminu składania ofert) Dostawa materiałów konstrukcyjnych elektrycznych i elektronicznych do siedziby NCBJ

----

Dostawa modulatora magnetronu trójfazowego do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku

----

Dostawa sprzętu komputerowego do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku

----

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Dostawa materiałów konstrukcyjnych elektrycznych i elektronicznych do siedziby NCBJ

----

Wykonanie remontu budynków R32A, R2C, R2D i innych prac remontowych na terenie reaktora Maria w NCBJ

----

[UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT] Dostawa wraz z montażem urządzeń monitoringu skażeń radiologicznych do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku

----

Modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego awaryjnego w kompleksie budynków R2 w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku

----

Zaproszenia

Dostawa elementów elektroniki pomiarowej

----

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert. Dostawa szaf elektroniki wraz z wyposażeniem do siedziby NCBJ Otwock-Świerk

----

Dostawa elementów toru falowodowego

----

Dostawa modulatora triodowej wyrzutni elektronów do siedziby Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku -Świerku

----

Dostawa systemu pomiarów mocy mikrofalowej do siedziby NCBJ

----

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na Konferencję : 36 Mazurska Konferencja FIZYKI

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję : 36 Mazurska Konferencja FIZYKI----

Świadczenia usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję: 36 Mazurska Koferencja Fizyki

----

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję: 36 Mazurska Konferencja Fizyki

----

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję: 36 Mazurska Konferencja Fizyki

----

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję: 36 Mazurska Konferencja Fizyki

----

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję: 36 Mazurska Konferencja Fizyki

----

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję: 36 Mazurska Konferencja Fizyki

----

Dostawa modulatora magnetronu jednofazowego

----

xxxxx

----

Instalacja monitoringu wraz z niezbedną infrastrukturą wokół ogrodzenia NCBJ

Przedmiotem zamówienia jest instalacja monitoringu CCTV wraz z niezbędną infrastrukturą wokół ogrodzenia Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku. ----

Instalacja monitoringu wraz z niezbedna infrastrukturą wokół ogrodzenia NCBJ

Przedmiotem zamówienia jest instalacja monitoringu CCTV wraz z niezbędną infrastrukturą wokół ogrodzenia Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku -Świerku. ----