Menu odnośników dodatkowych

Przetargi i zaproszenia

Przetargi

(UWAGA Zmiana terminu składania ofert) Dostawa materiałów konstrukcyjnych elektrycznych i elektronicznych do siedziby NCBJ

----

Dostawa aparatury i armatury próżniowej do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku

----

Dostawa modulatora magnetronu trójfazowego do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku

----

Usługi badawcze dotyczące pomiarów właściwości materiałów dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych Otwock- Świerk

----

Dostawa sprzętu komputerowego do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku

----

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Dostawa materiałów konstrukcyjnych elektrycznych i elektronicznych do siedziby NCBJ

----

Wykonanie remontu budynków R32A, R2C, R2D i innych prac remontowych na terenie reaktora Maria w NCBJ

----

[UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT] Dostawa wraz z montażem urządzeń monitoringu skażeń radiologicznych do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku

----

Modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego awaryjnego w kompleksie budynków R2 w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku

----

Zaproszenia

Dostawa modulatora triodowej wyrzutni elektronów do siedziby Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku -Świerku

----

Dostawa systemu pomiarów mocy mikrofalowej do siedziby NCBJ

----

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na Konferencję : 36 Mazurska Konferencja FIZYKI

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję : 36 Mazurska Konferencja FIZYKI----

Świadczenia usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję: 36 Mazurska Koferencja Fizyki

----

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję: 36 Mazurska Konferencja Fizyki

----

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję: 36 Mazurska Konferencja Fizyki

----

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję: 36 Mazurska Konferencja Fizyki

----

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję: 36 Mazurska Konferencja Fizyki

----

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję: 36 Mazurska Konferencja Fizyki

----

Dostawa modulatora magnetronu jednofazowego

----

xxxxx

----

Instalacja monitoringu wraz z niezbedną infrastrukturą wokół ogrodzenia NCBJ

Przedmiotem zamówienia jest instalacja monitoringu CCTV wraz z niezbędną infrastrukturą wokół ogrodzenia Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku. ----

Instalacja monitoringu wraz z niezbedna infrastrukturą wokół ogrodzenia NCBJ

Przedmiotem zamówienia jest instalacja monitoringu CCTV wraz z niezbędną infrastrukturą wokół ogrodzenia Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku -Świerku. ----