Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Analiza makro- i mikro-ekonomiczna wdrożenia technologii reaktorów wysokotemperaturowych HTGR w Polsce

Data publikacji: 
22 lip 2020 - 22:45
Data modyfikacji: 
31 sie 2020
Data zbierania ofert: 
30 wrz 2020 - 00:00
UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW
Archiwalny: 
Tak