Rekrutacja Wiosna 2015

Narodowe Centrum Badań Jądrowych ogłasza nabór, na drodze konkursu, do pracy w projekcie:

Bayesian approach to multi-parameter problems in physics and beyond involving parallel computing and large data-sets  - finansowanym przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu WELCOME.

Poszukujemy kandydatów na staże studenckie (stypendium 1000 PLN/mies.).

Tematyka projektów w ramach staży studenckich dotyczy teoretycznych badań w dziedzinie poszukiwań sygnałów "nowej fizyki’’ poza Modelem Standardowym w LHC oraz w astrofizyce i kosmologii cząstek, lub też zastosowań statystyki bayesowskiej do ewoluacji zagrożeń zdrowia i środowiska (we współpracy z Centrum Doskonałości MANHAZ).

Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 30 czerwca 2015 r.


Kompletną aplikację należy przesłać do:

prof. Leszek Roszkowski
Zakład Fizyki Teoretycznej (BP2), Narodowe Centrum Badań Jądrowych
00-681 Warszawa, ul. Hoża 69, Poland

Kopia aplikacji (pdf lub skan) musi zostać przesłana e-mailem do

welcome.grant@ncbj.gov.pl.