Dr Sebastian Trojanowski

Dr Sebastian Trojanowski

(BP2) Grupa Teorii Cząstek
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
00-681 Warszawa, ul. Hoża 69,
pok. 17
tel. 22 553 18 06
e-mail: sebastian.trojanowski@ncbj.gov.pl

Zainteresowania badawcze

  1. Teoretyczne modele oddziaływań cząstek ciemnej materii i metody ich eksperymentalnej weryfikacji
  2. Poszukiwanie nowych cząstek elementarnych jako rozwiązania otwartych problemów obecnych w Modelu Standardowym
  3. Wpływ nowych postulowanych cząstek elementarnych na przebieg bardzo wczesnej ewolucji Wszechświata
Dr Sebastian Trojanowski