Zakład Badań Plazmy (TJ5)

Adres

05-400 Otwock, Świerk
tel. +48 22 27 31 536
fax. +48 22 77 93 481
e-mail p5office@ipj.gov.pl

Kierownik Zakładu

dr Jarosław Żebrowski
e-mail: jaroslaw.zebrowski@ncbj.gov.pl

Działalność

Do zakresu działania Zakładu należą badania w dziedzinie fizyki plazmy, w tym diagnostyka plazmy, budowa układów plazmowych i ich wyposażenia, jak również badania aplikacyjne związane z wykorzystaniem plazmy w inżynierii powierzchni.

Zadaniem Zakładu jest również prowadzenie badań w zakresie kontrolowanej syntezy jądrowej.