Zakład Badań i Technik Reaktorowych (EJ3)

Adres

Świerk, budynek R2A 
tel/fax +48 22 27 31 091
e-mail EJ3@ncbj.gov.pl

Kierownik zakładu

Struktura organizacyjna Zakładu - działy i kierownicy

Przedmiot badań

Do zadań Zakładu należy wspieranie eksploatacji reaktora MARIA w zakresie:

 • opracowywania analiz bezpieczeństwa,
 • opracowywania analiz cieplno-przepływowych,
 • opracowywania dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i technicznej urządzeń i układów technologicznych reaktora w ramach prac modernizacyjnych lub remontowych,
 • projektowania nowych urządzeń i układów technologicznych dla celów produkcyjnych lub eksperymentalnych,
 • wykonawstwa warsztatowego urządzeń i układów technologicznych w oparciu o dokumentację własną lub innych upoważnionych jednostek projektowych,
 • wykonywania pomiarów technologicznych, w tym wewnątrzrdzeniowych,
 • prowadzenie gospodarki wypalonym paliwem reaktora,
 • remontów urządzeń i układów technologicznych reaktora,
 • opracowywania warunków technicznych na zamawiane materiały i urządzenia,
 • prowadzenia magazynu technicznego Zakładu,
 • prowadzenia archiwum zakładowego.

Zakład działa w oparciu o Program Zapewnienia Jakości dla Obiektu Reaktora MARIA (PZJ-MARIA-15).