Menu odnośników dodatkowych

Archiwum seminariów

Termohydrauliczna symulacja testu FPT-1 w reaktorze PHEBUS przy użyciu programu RELAP5/SCDAP MOD 3.4

Nanodozymetria, czyli jak śledzić pojedyncze akty jonizacji i co nam to daje?

Wydrukować w 3D można już prawie wszystko

Od Analizy Czułościowej do Krytycznego Strumienia Ciepła

Is there possible application of the MARIA reactor for specific astrophysical research?

Optymalizacja projektu systemu odbioru ciepła powyłączeniowego (DHR) reaktora ALLEGRO w ramach projektu VINCO

Dark matter searches at Super-Kamiokande

Czy skuteczność biologiczna promieniowania określana za pomocą komór rekombinacyjnych dobrze opisuje narażenie radiologiczne?

Observations of Flat Spectrum Radio Quasars with MAGIC

Wstępna analiza reaktora dwupłynowego z płynnym paliwem metalicznym

Strony