Menu odnośników dodatkowych

Archiwum seminariów

Minimising the Health Consequences of Nuclear Accidents – do we need to reassess our response?

Ba­da­nia mi­kro­struk­tu­ry ko­lum­ny gę­stej pla­zmy w wy­ła­do­wa­niach ty­pu Pla­sma-Fo­cus

Conformal invariance, extra dimensions and nonsingular beginning of the Universe

Wiązki jonowe, plazmowe i elektronowe w procesach poprawy właściwości użytkowych materiałów

Jak znaleźć i zważyć samotną czarną dziurę?

Akumulacja defektów radiacyjnych w materiałach

Radioterapia protonowa – wyzwania dla fizyków

FLARE (First Light and Reionisation Explorer) satellite project - notes from the first science meeting

Próby wytworzenia nowych półprzewodników dla energetyki słonecznej

Termodynamika jako teoria zasobów

Strony