Development of HTGR and heat application technologies

Development of HTGR technology
for cogeneration and heat applications

Seminarium Japan Atomic Energy Agency
i Narodowego Centrum Badań Jądrowych we współpracy
z Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (JP)
i Ministerstwem Energii (PL)

28-29 stycznia 2019, 9:00-16:00, Ministerstwo Energii,
Warszawa, ul. Wspólna 6, Sala Kolumnowa

 

Wysokotemperaturowe reaktory jądrowe HTGR to bezpieczna technologia, umożliwiająca produkcję czystej energii cieplnej zarówno na potrzeby przemysłu jak i kogeneracji energii elektrycznej oraz ciepła. Zapraszamy na polsko-japońskie seminarium, podczas którego zaprezentowane zostaną informacje techniczne o reaktorach typu HTGR oraz przedstawione zostaną japońskie doświadczenia z reaktorem testowym HTTR.

Reaktory typu HTGR (High Temperature Gas-cooled Reactor) w przyszłości mogą zastąpić wysłużone kotły gazowe i węglowe wykorzystywane obecnie do wytwarzania ciepła w przemyśle. Zmiana ta doprowadziłaby do zmniejszenia importu gazu oraz ograniczenia emisji CO2 przez Polskę. Technologię HTGR będzie można również wykorzystać do dostarczania ciepła do miejskich sieci ciepłowniczych. Może być ona nie tylko źródłem ciepła o przewidywalnych kosztach, ale docelowo może się stać flagowym polskim produktem eksportowym.

Polsko-japońskie seminarium będzie doskonałą okazją, aby zapoznać się z podstawami tej technologii oraz poznać japońskie doświadczenia w projektowaniu, konstrukcji oraz eksploatacji reaktora HTTR (High Temperature Test Reactor).

Seminarium prowadzone będzie przez ekspertów z JAEA, pracujących przy japońskim reaktorze HTTR. W spotkaniu wezmą również udział specjaliści z NCBJ i Ministerstwa Energii.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie nazwiska i afiliacji do htgr2019@ncbj.gov.pl.

UWAGA
Przyjmowanie zgłoszeń zostało zakończone

Przesłanie tych danych stanowi zgodę na ich przetwarzanie w celu rejestracji na seminarium, zgodnie z zasadami obowiązującymi w NCBJ.