Konwersatorium 

Wieloparametryczne funkcje wydajności rejestracji fotonów i ich zastosowanie w neutronice (spektrometrii aktywacyjnej) i monitoringu (spektrometrii środowiskowej)

Kalibracja wydajnościowa spektrometru promieniowania γ polega na określeniu metodami doświadczalnymi lub obliczeniowymi wydajności rejestracji fotonów w funkcji energii. Tak wykonana kalibracja jest więc jednoparametryczną funkcją wydajności.

Krople kwantowe

Ostatnie prace eksperymentalne wykazały istnienie małych, samozwiązanych klastrów atomowych, powstałych w ultrazimnych, rozrzedzonych gazach. Układy takie, nazywane kroplami kwantowymi, charakteryzują się bardzo małą gęstością, lecz także wykazują wiele cech typowych dla cieczy.

Wysokotemperaturowe reaktory jądrowe HTGR - czy wdrożymy je w Polsce?

Mówiąc o produkcji energii myślimy zwykle o energii elektrycznej. Ta stanowi jednak tylko 16% zużywanej przez nas energii. Reszta zapotrzebowania to ciepło przemysłowe i grzewcze oraz transport, dzisiaj niemal w 100% pokrywane przez węgiel, ropę i gaz. Wdrożenie reaktorów wysokotemperaturowych HTGR umożliwiłoby czystą i bezpieczną produkcję energii do tych potrzeb. Damy radę?

Strony