Konwersatorium 

Nagroda Nobla z fizyki 2019

Tegoroczną nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki przyznano za odkrycia astrofizyczne. Połowę nagrody otrzymał pracujący na Uniwersytecie w Princeton kanadyjski kosmolog Jim Peebles, drugą połowę podzielą miedzy sobą dwaj odkrywcy pierwszej "planety krążącej wokół gwiazdy podobnej do Słońca": Michel Mayor i Didier Queloz. Konwersatorium będzie dobrą okazją do opowiedzenia, jak zmieniła się zarówno kosmologia, jak i astrofizyka obiektów galaktycznych w ciągu ostatnich 50 lat.

Wieloparametryczne funkcje wydajności rejestracji fotonów i ich zastosowanie w neutronice (spektrometrii aktywacyjnej) i monitoringu (spektrometrii środowiskowej)

Kalibracja wydajnościowa spektrometru promieniowania γ polega na określeniu metodami doświadczalnymi lub obliczeniowymi wydajności rejestracji fotonów w funkcji energii. Tak wykonana kalibracja jest więc jednoparametryczną funkcją wydajności.

Strony