Seminarium Departamentu Fizyki Materiałów

Studying magnetism with neutrons

Due to the large magnetic cross section of neutrons to the magnetic fields created by electrons in solid matter neutron scattering is an extremely powerful tool for the investigation of magnetic structures and excitations. The presentation will introduce magnetic structure determination and measurements of dynamic properties, combined with instrumental techniques to perform the experiments.

Zastosowanie nieinwazyjnych technik spektroskopowych w badaniach archeologicznych.

Na seminarium zaprezentowane zostaną wyniki badań związanych z jakością metod analizy składu pierwiastkowego zabytków archeologicznych oraz ich stosowalności w archeometrii. Omówiona zostanie głównie metoda ED-XRF (fluorescencja rentgenowska z dyspersją energii) wykorzystująca lampę rentgenowską wytworzoną w zakładzie TJ2.

Na przykładzie monety z 1933 roku (2 złote) przedstawiona zostanie komplementarność stosowanych w archeometrii spektroskopowych metod badawczych.

Serdecznie zapraszam

Cezary Pochrybniak

Akceleratorowe źródło promieniowania elektromagnetycznego - laser na swobodnych elektronach POLFELEK

Zostanie przedstawiona zasada działania lasera na swobodnych elektronach (ang. free electron laser, FEL) i jej realizacja w planowanym laserze POLFEEK w NCBJ. Ogólna koncepcja zakłada w pierwszym etapie budowę nadprzewodzącego akceleratora rozpędzającego elektrony do energii około 20 MeV lub około 40 MeV i wykorzystanie tej wiązki do wytwarzania promieniowania elektromagnetycznego w zakresie terahercowym lub odpowiednio terahercowym i podczerwieni. Możliwe będzie  tez niezależne od promieniowania elektromagnetycznego wykorzystanie wiązki elektronowej.

Strony