Wykład popularyzacyjny 

Wykład popularny na temat akceleratorów

Warto przypomnieć, że akceleratory są urządzeniami, dzięki którym wielu naszych naukowców może prowadzić swoje badania. Akceleratory medyczne i przemysłowe konstruujemy i budujemy w naszym instytucie. Trwające w Świerku trzy duże inwestycje związane są z budową nowych akceleratorów na potrzeby badań w wielu obszarach nauki i techniki oraz do produkcji radioizotopów. 

CZEMU POLSKA POTRZEBUJE ENERGETYKI JĄDROWEJ?

Obecnie w Polsce zużywamy 160 TWh energii elektrycznej rocznie, a w perspektywie 2030 roku będziemy zużywać 30% więcej. Zasoby węgla kamiennego i brunatnego wyczerpują się, co spowoduje konieczność wydobywania węgla z coraz droższych złóż, ze wzrostem jego ceny i coraz szerszym importem z innych krajów. Elektrownie węglowe nie będą w stanie pokryć zapotrzebowania po 2030 roku, a dodatkowo ograniczenia w emisji CO2 spowodują wzrost cen energii elektrycznej z tych elektrowni.