Akceleratorowe źródło promieniowania elektromagnetycznego - laser na swobodnych elektronach POLFELEK

Seria: 
Seminarium Departamentu Fizyki Materiałów
Prelegent i afiliacja: 
- dr Robert Nietubyć, NCBJ, FM2
Data: 
śr., 2017-02-15 11:30
Miejsce: 
Park Naukowo-Technologiczny w Świerku, sala 251 PROTON
Streszczenie: 

Zostanie przedstawiona zasada działania lasera na swobodnych elektronach (ang. free electron laser, FEL) i jej realizacja w planowanym laserze POLFEEK w NCBJ. Ogólna koncepcja zakłada w pierwszym etapie budowę nadprzewodzącego akceleratora rozpędzającego elektrony do energii około 20 MeV lub około 40 MeV i wykorzystanie tej wiązki do wytwarzania promieniowania elektromagnetycznego w zakresie terahercowym lub odpowiednio terahercowym i podczerwieni. Możliwe będzie  tez niezależne od promieniowania elektromagnetycznego wykorzystanie wiązki elektronowej.

Prezentacja będzie się składała z następujących części:

1.       Fizyczne podstawy emisji promieniowania synchrotronowego w tym promieniowania spójnego

2.       Inżynieryjne podstawy budowy POLFELKA, podsystemy urządzenia

3.       Wytwarzane wiązki: promieniowania elektromagnetycznego i elektronowa

Oprócz przedstawienia obecnej koncepcji projektu będącego już od 10 lat przedmiotem starań o realizację, ważnym celem seminarium jest dyskusja nad sposobami wykorzystania wytwarzanych wiązek elektronowej i promieniowania elektromagnetycznego w szczególności w związku z obecnie  prowadzonymi w NCBJ badaniami i urządzeniami.

Serdecznie zapraszam

Cezary Pochrybniak