Charakteryzacja materiałów metodą RBS/kanałowania. Co można badać i jak to robimy?

Seria: 
Seminarium Departamentu Fizyki Materiałów
Prelegent i afiliacja: 
dr Lech Nowicki - NCBJ, dr Renata Ratajczak - NCBJ
Data: 
śr., 2016-02-24 10:30
Miejsce: 
Park Naukowo Technologiczny, sala nr. 251
Streszczenie: 

Zapraszamy Państwa serdecznie na seminarium zakładu FM2, na którym omówiona zostanie metoda charakteryzacji materiałów wykorzystująca rutherfordowskie rozproszenie jonów wstecz (Rutherford Backscattering Spectrometry) oraz zjawisko kanałowania jonów w krysztale (ion channeling).  Seminarium złożone będzie z dwóch części. W pierwszej zaprezentowane zostaną podstawy techniki RBS/c oraz założenia programu symulacyjnego McChasy służącego do interpretacji danych doświadczalnych. W drugiej części seminarium zaprezentowane zostaną przykłady zastosowania metody do badań strukturalnych konkretnych materiałów w szczególności na przykładzie ZnO implantowanego jonami ziem rzadkich. Prezentacje wygłoszą dr Lech Nowicki i dr Renata Ratajczak z Pracowni Mikroanalizy Jądrowej FM2. Oprócz aspektów dydaktyczno-poznawczych jednym z celów tej prezentacji jest poszukiwanie możliwości współpracy w ramach NCBJ.

Serdecznie zapraszam

Cezary Pochrybniak